Šiame skyriuje rasite informacijos apie fotoaparato ekrane (monitoriuje ir vaizdo ieškiklyje) rodomus indikatorius. Iliustracijos tikslais ekranai rodomi, kai šviečia visi indikatoriai.

Monitorius: nuotraukų režimas

Fotografavimo režimu ekrane rodomi šie indikatoriai.

1 Fotografavimo režimas
2 Lankstus programos indikatorius
3 Vartotojo nustatymo režimas
4 AF srities skliaustai
5 Blykstės režimas
6

Intervalo laikmačio indikatorius

Indikatorius „Laikrodis nenustatytas“.

„Nėra atminties kortelės“ indikatorius

7 Išleidimo režimas
8 Fokusavimo taškas
9 Fokusavimo režimas
10 AF srities režimas
11 Aktyvus D-Lighting
12 Vaizdo valdymas
13

Bluetooth ryšio indikatorius

Lėktuvo rėžimas

14 Baltos spalvos balansas
15 Paveikslėlio dydis
16 Vaizdo kokybė
17 i piktograma
18

Ekspozicijos gretinimo indikatorius

WB serijos indikatorius

ADL serijos indikatorius

HDR indikatorius

Kelių ekspozicijos indikatorius

19

Kadrų, likusių ekspozicijos gretinimo sekoje, skaičius

Likusių kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų serijoje

Likusių kadrų skaičius ADL serijų serijoje

HDR ekspozicijos skirtumas

Ekspozicijų skaičius (daugkartinė ekspozicija)

20

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicijos kompensavimo ekranas

Fotografavimo serijomis indikatorius:

Ekspozicijos gretinimas

21 Blykstės paruošimo indikatorius
22 „k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
23 Likusių parodymų skaičius
24

Wi-Fi ryšio indikatorius

Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius

25 ISO jautrumas
26

ISO jautrumo indikatorius

Automatinis ISO jautrumo indikatorius

27 Ekspozicijos kompensavimo indikatorius
28 Blykstės kompensavimo indikatorius
29 Diafragma
30 Dalyko sekimas
31 Užrakto greitis
32 FV užrakto indikatorius
33 Matavimas
34 Fokusavimo indikatorius
35 Baterijos indikatorius
36 Mirgėjimo aptikimas
37

Užrakto tipas

Tyli fotografija

38 Ekspozicijos delsos režimas
39 Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas
40 Optinis VR indikatorius
41 Fotografavimas prisilietimu
42 Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius
43 Įspėjimas apie temperatūrą

Temperatūros įspėjimai

Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas kartu su atgalinės atskaitos laikmačiu (pasiekus trisdešimties sekundžių žymą, laikmatis nusidažo raudonai). Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą. Kai laikmatis pasiekia nulį, fotografavimo ekranas automatiškai išsijungs, kad apsaugotų fotoaparato vidines grandines.

Informacinis ekranas

1 Fotografavimo režimas
2 Lankstus programos indikatorius
3 Vartotojo nustatymo režimas
4 Užrakto greitis
5 Diafragma
6

Ekspozicijos gretinimo indikatorius

WB serijos indikatorius

ADL serijos indikatorius

HDR indikatorius

Kelių ekspozicijos indikatorius

7 „k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
8 Likusių parodymų skaičius
9

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicijos kompensavimo ekranas

Fotografavimo serijomis indikatorius:

Ekspozicijos gretinimas

WB kronšteinas

ADL skliausteliuose

10 i piktograma
11 ISO jautrumas
12

ISO jautrumo indikatorius

Automatinis ISO jautrumo indikatorius

13 FV užrakto indikatorius
14 Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas
15 Blykstės kompensavimo indikatorius
16

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius

Ekspozicijos kompensavimo vertė

17

Bluetooth ryšio indikatorius

Lėktuvo rėžimas

18

Wi-Fi ryšio indikatorius

Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius

19 Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius
20

Užrakto tipas

Tyli fotografija

21 Ekspozicijos delsos režimas
22

Intervalo laikmačio indikatorius

Indikatorius „Laikrodis nenustatytas“.

23 Blykstės valdymo režimas
24 „Pyptelėjimo“ indikatorius
25 Baterijos indikatorius
26 Integruotas Wi-Fi
27 Išleidimo režimas
28 AF srities režimas
29 Fokusavimo režimas
30 Optinis VR
31 Aktyvus D-Lighting
32 Matavimas
33 Paveikslėlio dydis
34 Baltos spalvos balansas
35 Vaizdo valdymas
36 Vaizdo kokybė
37 Blykstės režimas
38 Įspėjimas apie temperatūrą

Monitorius: filmo režimas

Filmo režimu ekrane rodomi šie indikatoriai.

1

Įrašymo indikatorius

Indikatorius „Nėra filmo“.

2 Kadro dydis ir greitis / vaizdo kokybė
3 Likęs laikas
4 Failo pavadinimas
5 Išleidimo režimas (fotografavimas)
6 Garso lygis
7 Mikrofono jautrumas
8 Dažnio atsakas
9 Elektroninis VR indikatorius
10 Vėjo triukšmo mažinimas

Vaizdo ieškiklis: nuotraukų režimas

Fotografavimo režimu vaizdo ieškiklyje rodomi šie indikatoriai.

1 Baterijos indikatorius
2 Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius
3 Optinis VR indikatorius
4 Blykstės režimas
5 Išleidimo režimas
6 Fokusavimo režimas
7 AF srities režimas
8 Aktyvus D-Lighting indikatorius
9 Vaizdo valdymo indikatorius
10 Baltos spalvos balansas
11 Vaizdo kokybė
12 Paveikslėlio dydis
13

Bluetooth ryšio indikatorius

Lėktuvo rėžimas

14

Wi-Fi ryšio indikatorius

Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius

15 Fokusavimo taškas
16 Mirgėjimo aptikimas
17 Dalyko sekimas
18

Ekspozicijos gretinimo indikatorius

WB serijos indikatorius

ADL serijos indikatorius

HDR indikatorius

Kelių ekspozicijos indikatorius

19

Kadrų, likusių ekspozicijos gretinimo sekoje, skaičius

Likusių kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų serijoje

Likusių kadrų skaičius ADL serijų serijoje

HDR ekspozicijos skirtumas

Ekspozicijų skaičius (daugkartinė ekspozicija)

20 Blykstės paruošimo indikatorius
21 „k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
22 Likusių parodymų skaičius
23 ISO jautrumas
24

ISO jautrumo indikatorius

Automatinis ISO jautrumo indikatorius

25 Ekspozicijos kompensavimo indikatorius
26 Blykstės kompensavimo indikatorius
27

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicijos kompensavimo ekranas

Fotografavimo serijomis indikatorius:

Ekspozicijos gretinimas

28 Diafragma
29 Užrakto greitis
30 Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas
31 Vartotojo nustatymo režimas
32 Lankstus programos indikatorius
33 Fotografavimo režimas
34 Matavimas
35 Fokusavimo indikatorius
36 FV užrakto indikatorius
37 Ekspozicijos delsos režimas
38

Užrakto tipas

Tyli fotografija

39

Intervalo laikmačio indikatorius

Indikatorius „Laikrodis nenustatytas“.

„Nėra atminties kortelės“ indikatorius

40 AF srities skliaustai
41 Įspėjimas apie temperatūrą

Vaizdo ieškiklis: filmo režimas

Vaizdo ieškiklyje filmavimo režimu rodomi šie indikatoriai.

1 Kadro dydis ir greitis / vaizdo kokybė
2 Failo pavadinimas
3

Įrašymo indikatorius

Indikatorius „Nėra filmo“.

4 Likęs laikas
5 Išleidimo režimas (fotografavimas)
6 Garso lygis
7 Mikrofono jautrumas
8 Dažnio atsakas
9 Vėjo triukšmo mažinimas
10 Elektroninis VR indikatorius