Paspauskite i mygtuką, kad būtų rodomas i meniu.

Pažymėkite elementus naudodami kryptinį valdiklį ir paspauskite J kad peržiūrėtumėte parinktis, tada pažymėkite parinktį ir paspauskite J kad ją pasirinktumėte ir grįžtumėte į i meniu (jei norite išeiti į ankstesnį ekraną nepakeitę nustatymų, paspauskite i ).

Komandų ratukai

Taip pat galite koreguoti paryškintų elementų nustatymus, sukdami pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte parinktį, tada paspausdami J (antrines parinktis, jei yra, galima pasirinkti sukant papildomų komandų ratuką; kai kuriais atvejais tos pačios parinktys gali būti pasirinkta naudojant bet kurį ratuką). Dabartinė parinktis taip pat bus pasirinkta, jei kryptiniu valdikliu pažymėsite kitą elementą arba iki pusės nuspausite užrakto atleidimo mygtuką.