Fotoaparatas siūlo šiuos meniu. Išsamesnį atskirų meniu elementų aprašymą rasite informacinio vadovo skyriuje „Meniu vadovas“.

ATKŪRIMO MENIU

FOTO FOOTING MENIU

FILMO FOTO MENIU

PRISTATYMAS NUSTATYMŲ MENIU

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas

NUSTATYMO MENIU

RETUŠAVIMO MENIU

MANO MENIU