Fokusą galima reguliuoti automatiškai, rankiniu būdu arba naudojant jutiklinius valdiklius. Tai, kaip fotoaparatas sufokusuoja, priklauso nuo jūsų pasirinkto fokusavimo režimo ir AF srities režimo.

Fokusavimo režimo pasirinkimas

Fokusavimo režimas valdo, kaip fotoaparatas sufokusuoja. Fokusavimo režimą galima pasirinkti naudojant Focus mode elementus i ir nuotraukų bei filmavimo meniu ( 0 Focus Mode , Focus Mode , Focus Mode ).

Pagal numatytuosius nustatymus fokusavimo režimą taip pat galima pasirinkti laikant Fn2 mygtuką ir sukant pagrindinį komandų ratuką ( 0 Funkcijų mygtukai ( Fn1 ir Fn2 ) ).

Parinktis apibūdinimas
AF-A AF režimo automatinis perjungimas
 • Fotoaparatas naudoja AF-S nejudantiems objektams, AF-C – judantiems objektams.
 • AF režimo automatinis perjungimas galimas tik fotografavimo režimu.
AF-S Vienas AF Stacionariems dalykams. Norėdami sufokusuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės. Jei fotoaparatas gali sufokusuoti, fokusavimo taškas iš raudonos pasikeis į žalią; fokusavimas užsifiksuos, kol užrakto atleidimo mygtukas bus nuspaustas iki pusės. Jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti, fokusavimo taškas mirksės raudonai ir užrakto atleidimas bus išjungtas.
AF-C Nepertraukiamas AF Judantiems objektams. Fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės; jei objektas juda, fotoaparatas numatys galutinį atstumą iki objekto ir prireikus pakoreguos židinį. Pagal numatytuosius nustatymus užraktą galima atleisti tik tada, kai objektas yra sufokusuotas (fokusavimo prioritetas), tačiau tai galima pakeisti, kad užraktas būtų atleistas bet kuriuo metu (atleidimo prioritetas), naudojant pasirinktinį nustatymą a1 ( AF-C prioriteto pasirinkimas ).
AF-F AF visu etatu Fotoaparatas nuolat koreguoja židinį, reaguodamas į objekto judėjimą arba kompozicijos pokyčius. Kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės, fokusavimo taškas pasikeis iš raudonos į žalią ir židinys užsifiksuos. Ši parinktis galima tik filmavimo režimu.
MF Rankinis fokusavimas Fokusuokite rankiniu būdu ( 0 Rankinis fokusavimas ). Užraktą galima atleisti nepriklausomai nuo to, ar objektas yra sufokusuotas, ar ne.

Automatinis fokusavimas

Kai fotoaparatas fokusuoja, ekranas gali pašviesėti arba patamsėti, o židinio taškas kartais gali būti rodomas žaliai, kai fotoaparatas negali sufokusuoti. Fotoaparatas gali nesugebėti fokusuoti naudojant automatinį fokusavimą šiomis aplinkybėmis:

 • Objekte yra linijų, lygiagrečių ilgajam kadro kraštui
 • Objektui trūksta kontrasto
 • Fokusavimo taške esantis objektas turi ryškiai kontrastingo ryškumo sričių arba taškinį apšvietimą, neoninį ženklą ar kitą šviesos šaltinį, kurio ryškumas keičiasi.
 • Mirgėjimas arba juostos atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų, natrio garų ar panašiam apšvietimui
 • Naudojamas kryžminis (žvaigždinis) filtras arba kitas specialus filtras
 • Objektas atrodo mažesnis nei fokusavimo taškas
 • Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba langų eilė dangoraižyje)

Fotoaparato išjungimas

Fokusavimo padėtis gali pasikeisti, jei po fokusavimo išjungsite ir vėl įjungsite fotoaparatą.

AF srities režimas

Fokusavimo tašką galima nustatyti naudojant kryptinį valdiklį. AF srities režimas valdo, kaip fotoaparatas parenka fokusavimo tašką automatiniam fokusavimui. Numatytasis nustatymas yra Auto-area AF , bet kitas parinktis galima pasirinkti naudojant AF srities režimo elementus i ir nuotraukų bei filmavimo meniu ( 0 AF-Area Mode , AF-Area Mode , AF-Area Mode ). .

Pagal numatytuosius nustatymus AF srities režimą taip pat galima pasirinkti laikant Fn2 mygtuką ir sukant papildomų komandų ratuką ( 0 Funkcijų mygtukai ( Fn1 ir Fn2 ) ).

Parinktis apibūdinimas
3 Tikslus AF Rekomenduojama fotografuojant su statiniais objektais, pvz., pastatais, gaminio fotografija studijoje arba stambiu planu. Tikslus AF naudojamas tiksliai fokusuoti pasirinktoje kadro vietoje. Ši parinktis galima tik tada, kai nuotrauka režimas ir Vienvietis AF pasirinktas fokusavimo režimas. Fokusavimas gali būti lėtesnis nei naudojant vieno taško AF.
d Vieno taško AF Kamera sufokusuoja naudotojo pasirinktą tašką. Naudokite su nejudančiais objektais.
e Dinaminės srities AF Kamera sufokusuoja naudotojo pasirinktą tašką. Jei objektas trumpam palieka pasirinktą tašką, fotoaparatas sufokusuos pagal informaciją iš aplinkinių fokusavimo taškų. Naudokite fotografuojant sportininkus ir kitus aktyvius objektus, kuriuos sunku įrėminti naudojant vieno taško AF. Ši parinktis galima tik tada, kai nuotrauka režimas ir AF automatinis jungiklis arba Nepertraukiamas AF pasirinktas fokusavimo režimas.
f Plačios srities AF (S) Kalbant apie vieno taško AF , fotoaparatas sufokusuoja platesnę sritį, o plačiajuosčio AF (L) fokusavimo sritys yra didesnės nei plačiajuosčio AF (S) fokusavimo sritys . Naudokite judančių objektų momentinėms nuotraukoms ar nuotraukoms, kurias sunku įrėminti naudojant vieno taško AF, arba filmavimo režimu, kad būtų galima sklandžiai fokusuoti slenkant ir pakreipiant kadrus arba filmuojant judančius objektus. Jei pasirinktoje fokusavimo srityje yra objektai, esantys skirtingais atstumais nuo fotoaparato, fotoaparatas pirmenybę skirs artimiausiam objektui.
g Plačios srities AF (L)
h Automatinis zonos AF
 • Fotoaparatas automatiškai aptinka objektą ir parenka fokusavimo sritį.
 • Naudokite tais atvejais, kai neturite laiko patys pasirinkti židinio taško, portretams, momentinėms nuotraukoms ir kitoms akimirkos nuotraukoms.
 • Aplink fotoaparato aptiktų žmonių veidus atsiranda geltonas rėmelis, nurodantis fokusavimo tašką. Jei aptinkamos akys, geltonas fokusavimo taškas bus rodomas virš vienos ar kitos jų akių (veido / akių aptikimo AF). Tai leidžia jums sutelkti dėmesį į kadravimą ir objekto išraišką, kai fotografuojate aktyvius portretinius objektus ( 0 Veido / akių aptikimo AF ).
 • Jei pasirinktiniame nustatymui a2 ( Automatinis AF veido/akių aptikimas ) pasirinktas gyvūnų aptikimas įjungtas , virš fotoaparato aptiktų šunų ar kačių veidų atsiras geltonas fokusavimo taškas. Jei aptinkamos akys, geltonas fokusavimo taškas bus rodomas virš vienos ar kitos akių ( 0 gyvūnų aptikimo AF ).
 • Objekto sekimą ( 0 Subject Tracking ) galima pradėti paspaudus J mygtuką. Pasirinktinis nustatymas f2 ( Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ) arba g2 ( Pasirinktiniai valdikliai ) gali būti naudojamas Fn1 arba Fn2 mygtukui sukonfigūruoti, kad būtų paleistas objekto sekimo AF ( 0 f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) , g2: pasirinktiniai valdikliai ). Objekto sekimo AF taip pat gali būti priskirtas objektyvo mygtukui Fn arba Fn2 naudojant pasirinktinį nustatymą f2 ( pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ).

s : Centrinis fokusavimo taškas

Visuose AF srities režimuose, išskyrus automatinį AF , fokusavimo taške atsiranda taškas, kai jis yra kadro centre.

Greitas fokusavimo taško pasirinkimas

Norėdami greičiau pasirinkti fokusavimo tašką, pasirinkite Kiekvienas kitas taškas pasirinktiniam nustatymui a3 ( naudojami fokusavimo taškai ), kad panaudotumėte tik ketvirtadalį galimų fokusavimo taškų. Taškų skaičius, skirtas naudoti smeigtuką AF ir plačiajuosčio AF (L) , nesikeičia.

Veido / akių aptikimo AF

Fotografuodami portretus su automatinio srities AF , naudokite pasirinktinį nustatymą a2 ( automatinis srities AF veido / akių aptikimas ), kad pasirinktumėte, ar fotoaparatas aptiks ir veidus, ir akis (veido / akių aptikimo AF), ar tik veidus (veido aptikimo AF). ) žmonių portretų.

Fokusavimo taškas

 • Jei pasirinkta Veido ir akių aptikimo funkcija įjungta ir aptinkamas žmogaus veidas, aplink objekto veidą atsiras geltonas rėmelis, nurodantis fokusavimo tašką. Jei fotoaparatas aptinka objekto akis, geltonas fokusavimo taškas bus rodomas virš vienos ar kitos jo akių. Veido ir akių aptikimo funkcija visada įjungta b (automatiniu) režimu.
 • Veidai, aptikti, kai įjungtas veidų aptikimas, taip pat rodomi geltonu fokusavimo tašku.
 • Jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-C, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-A , fokusavimo taškas švies geltonai, kai bus aptikti veidai arba akys.
 • Jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-S arba jei fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-S, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-A, fotoaparatui sufokusavus fokusavimo taškas taps žalias.
 • Jei aptinkamas daugiau nei vienas žmogaus veidas arba akis, židinio taške atsiras e ir f Fokusavimo tašką galėsite nustatyti ant kito veido ar akies paspausdami 4 arba 2 .
 • Jei objektas žiūri į šalį po to, kai buvo aptiktas jo veidas, fokusavimo taškas pasislinks ir stebės jo judėjimą.
 • Atkūrimo metu galite priartinti veidą arba akį, naudojamą fokusavimui, paspausdami J .

Veido / akių aptikimo AF

 • Filmo režimu akių aptikimo funkcija negalima.
 • Akys arba veidai gali būti aptikti ne taip, kaip tikėtasi, jei:

  • subjekto veidas užima labai didelę arba labai mažą kadro dalį,
  • subjekto veidas apšviestas per ryškiai arba per prastai,
  • subjektas nešioja akinius arba akinius nuo saulės,
  • tiriamojo veidas ar akys yra uždengti plaukais ar kitais daiktais, arba
  • fotografuojant objektas per daug juda.

Gyvūnų aptikimo AF

Kitais nei b režimais fotoaparatas aptiks šunų ir kačių veidus ir akis (gyvūnų aptikimo AF), kai pasirinktiniame nustatyme a2 ( automatinio srities AF veido/akių aptikimas ) pasirenkamas gyvūnų aptikimas įjungtas. Gyvūnų aptikimas įjungtas visą laiką f (naminio gyvūno portreto) režimu.

Fokusavimo taškas

 • Kai fotoaparatas aptinka šuns ar katės veidą, aplink objekto veidą atsiras geltonas rėmelis, nurodantis fokusavimo tašką. Jei fotoaparatas aptinka objekto akis, geltonas fokusavimo taškas bus rodomas virš vienos ar kitos jo akių.
 • Jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-C, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-A , fokusavimo taškas švies geltonai, kai bus aptikti veidai arba akys.
 • Jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-S arba jei fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-S, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-A, fotoaparatui sufokusavus fokusavimo taškas taps žalias.
 • Jei aptinkamas daugiau nei vienas šuns ar katės veidas arba akis, židinio taške atsiras e ir f Fokusavimo tašką galėsite nustatyti ant kito veido ar akies paspausdami 4 arba 2 .
 • Atkūrimo metu galite priartinti veidą arba akį, naudojamą fokusavimui, paspausdami J .

Gyvūnų aptikimo AF

 • Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, fotoaparatui gali nepavykti aptikti kai kurių veislių veidų ar akių, kai įjungta gyvūnų aptikimo funkcija. Arba fotoaparatas gali rodyti rėmelį aplink objektus, kurie nėra šunų ar kačių veidai ar akys.
 • Akys arba veidai gali būti aptikti ne taip, kaip tikėtasi, jei:

  • subjekto veidas užima labai didelę arba labai mažą kadro dalį,
  • subjekto veidas apšviestas per ryškiai arba per prastai,
  • subjekto veidą ar akis uždengia kailiai ar kiti objektai,
  • tiriamojo akių spalva panaši į likusio veido dalį arba
  • fotografuojant objektas per daug juda.
 • Filmo režimu akių aptikimo funkcija negalima.
 • AF pagalbinio apšvietimo šviesa gali neigiamai paveikti kai kurių gyvūnų akis; rekomenduojame pasirinkti Išjungta pasirinktiniam nustatymui a8 (įtaisytasis AF pagalbinis apšvietimas ).

Dalyko sekimas

Kai Automatinis srities AF pasirinktas AF sričių režimas, fotoaparatas gali sekti į pasirinktame fokusavimo taške temą.

 • Paspauskite J kad įjungtumėte židinio sekimą; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį.
 • Padėkite tinklelį virš taikinio ir J , kad pradėtumėte sekti; fokusavimo taškas stebės pasirinktą objektą, kai jis juda kadre. Norėdami baigti sekimą ir pasirinkti centrinį fokusavimo tašką, dar kartą J Atkreipkite dėmesį, kad jei paspausite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad pradėtumėte sekimą fotografuojant, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba AF-A , fotoaparatas seks objektą tik tada, kai užrakto atleidimo mygtukas bus nuspaustas iki pusės; atleidus mygtuką, sekimas baigsis ir bus atkurtas prieš pradedant sekti galiojęs fokusavimo taškas.
 • Norėdami išeiti iš objekto sekimo režimo, paspauskite mygtuką W

Dalyko sekimas

Fotoaparatas gali nesugebėti sekti objektų, jei jie greitai juda, išeina iš kadro arba yra uždengti kitų objektų, matomai keičiasi jų dydis, spalva ar ryškumas arba yra per maži, per dideli, per šviesūs, per tamsūs ar panašūs. fono spalva ar ryškumas.

Touch Shutter

Sufokusuoti ir atleisti užraktą galima naudoti jutiklinius valdiklius. Palieskite ekraną, kad sufokusuotumėte, ir pakelkite pirštą, kad atleistumėte užraktą.

Bakstelėkite iliustracijoje pavaizduotą piktogramą, kad pasirinktumėte veiksmą, atliekamą bakstelėjus ekraną fotografavimo režimu. Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

W
 • Palieskite ekraną, kad sufokusuotumėte pasirinktą tašką, ir pakelkite pirštą, kad atleistumėte užraktą. Jei pasirinktam nustatymui a2 ( automatinio srities AF veido/akių aptikimas ) pasirenkama kita parinktis nei Išjungta ir fotoaparatas aptinka žmonių veidus ar akis arba šunų ar kačių veidus ar akis, fotoaparatas sufokusuos veidą arba akį * arčiausiai pasirinkto taško.
 • Galima tik fotografavimo režimu.
V
 • Palieskite ekraną, kad sufokusuotumėte pasirinktą tašką. Pakėlus pirštą nuo ekrano, užraktas neatleidžiamas.
 • Jei AF srities režimui pasirinktas automatinis AF, fotoaparatas seks pasirinktą objektą, kai jis juda kadre. Norėdami perjungti į kitą temą, bakstelėkite ją ekrane. Jei pasirinktam nustatymui a2 ( automatinio srities AF veido/akių aptikimas ) pasirenkama kita parinktis nei Išjungta ir fotoaparatas aptinka žmonių veidus ar akis arba šunų ar kačių veidus ar akis, fotoaparatas sufokusuos ir stebės veidą arba akis * arčiausiai pasirinkto taško.
X Liečiamasis užraktas išjungtas.

Renkantis akį naudodami jutiklinius valdiklius, atkreipkite dėmesį, kad fotoaparatas gali nesufokusuoti akies toje pusėje, kurią ketinate. Norėdami pasirinkti norimą akį, naudokite kryptinį valdiklį.

Fotografavimas naudojant jutiklinio fotografavimo parinktis

 • Jutikliniai valdikliai negali būti naudojami rankiniam fokusavimui.
 • Užrakto atleidimo mygtuką galima naudoti fotografuojant, kai rodoma W piktograma.
 • Lietimo valdikliai negali būti naudojami fotografuojant filmuojant.
 • Fotografuojant serijomis, jutiklinius valdiklius galima naudoti tik vienai nuotraukai vienu metu daryti. Fotografuodami serijomis naudokite užrakto atleidimo mygtuką.
 • Automatinio laikmačio režimu, palietus monitorių, fokusavimas užsifiksuoja pasirinktame objekte, o užraktas atleidžiamas maždaug 10 sekundžių po to, kai pakeliate pirštą nuo ekrano. Jei pasirinktų kadrų skaičius yra didesnis nei 1, likę kadrai bus nufotografuoti viena serija.

Rankinis fokusavimas

Rankinis fokusavimas gali būti naudojamas, kai automatinis fokusavimas neduoda norimų rezultatų. Padėkite židinio tašką virš objekto ir pasukite židinio arba valdymo žiedą, kol objektas bus sufokusuotas.

Norėdami padidinti tikslumą, bakstelėkite X kad priartintumėte vaizdą per objektyvą.

Kai objektas yra sufokusuotas, židinio taškas užsidegs žaliai ir I ) (elektroninis nuotolio nustatymas).

Fokusavimo atstumo indikatorius

Fokusavimo indikatorius

Fokusavimo indikatorius apibūdinimas
I Sufokusuota tema.
F Fokusavimo taškas yra tarp fotoaparato ir objekto.
H Fokusavimo taškas yra už objekto.
F H Fotoaparatas negali nustatyti, ar objektas yra sufokusuotas.
(mirksi)

Naudodami rankinį fokusavimą objektams, kurie nėra pritaikyti automatiniam fokusavimui, atkreipkite dėmesį, kad fokusavimo indikatorius ( I ) gali būti rodomas, kai objektas nėra sufokusuotas. Priartinkite vaizdą per objektyvą ir patikrinkite fokusavimą. Kai fotoaparatui kyla problemų su fokusavimu, rekomenduojama naudoti trikojį.

Objektyvai su fokusavimo režimo pasirinkimu

Rankinį fokusavimą galima pasirinkti naudojant objektyvo valdiklius.

Židinio plokštumos padėtis

Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir fotoaparato, išmatuokite nuo židinio plokštumos žymos ( E ) ant fotoaparato korpuso. Atstumas tarp objektyvo tvirtinimo flanšo ir židinio plokštumos yra 16 mm (0,63 colio).

16 mm

Židinio plokštumos ženklas

Focus Peaking

Jei fokusavimas įgalintas naudojant pasirinktinį nustatymą d9 ( Paryškinimai ), sufokusuoti objektai rankinio fokusavimo režimu bus pažymėti spalvotais kontūrais. Atminkite, kad didžiausios ryškios vietos gali būti nerodomos, jei fotoaparatas negali aptikti kontūrų. Tokiu atveju židinį galima patikrinti naudojant vaizdą per ekrane esantį objektyvą.

Fokusuota sritis