Toliau pateikiami kai kurių dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimai. Programos „SnapBridge“ trikčių šalinimo informaciją galite rasti internetiniame programos žinyne, kurį galite peržiūrėti adresu:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Informacijos apie belaidžio siųstuvo paslaugų programą arba „Camera Control Pro 2“ rasite internetiniame atitinkamos programos žinyne.

Problema Sprendimas
Kamera rodo TCP/IP klaidą.

Patikrinkite pagrindinio kompiuterio arba belaidžio maršruto parinktuvo nustatymus ir atitinkamai sureguliuokite fotoaparato nustatymus.

Kamera rodo klaidą „nėra atminties kortelės“.

Įsitikinkite, kad atminties kortelė tinkamai įdėta.

Įkėlimas pertraukiamas ir nepavyksta atnaujinti.

Įkėlimas bus tęsiamas, jei fotoaparatas bus išjungtas ir vėl įjungtas.

Ryšys nepatikimas.

Jei Auto pasirinktas kanalas, pasirinkite Rankinis ir pasirinkite kanalą rankiniu būdu.

Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio infrastruktūros režimu, patikrinkite, ar maršruto parinktuvas nustatytas į kanalą nuo 1 iki 8.