Toliau aprašomos naujos funkcijos, pasiekiamos naudojant fotoaparato „C“ programinės įrangos versiją 2.10.

Fokusavimo padėties išsaugojimas

Į sąrankos meniu buvo įtraukta parinktis Išsaugoti fokusavimo padėtį. Jei pasirinkta On , fokusavimo padėtis, galiojanti išjungus fotoaparatą, bus atkurta, kai kitą kartą įjungiate fotoaparatą.

  • Fokusavimo padėtis gali keistis koreguojant priartinimą arba aplinkos temperatūros svyravimus.
  • Ši parinktis taikoma tik tada, kai fotoaparatas naudojamas su Z tipo automatinio fokusavimo objektyvais.
  • Pasirinkus Įjungta, gali pailgėti fotoaparato paleidimo laikas.