Akių aptikimo AF palaikymas filmo režimu

Atnaujinus į „C“ programinės aparatinės įrangos versiją 2.40, galima naudoti akių aptikimo AF (funkciją, kuri aptinka ir sufokusuoja žmonių, šunų ir kačių akis) filmavimo režimu, o šis režimas nebuvo palaikomas ankstesnėse versijose ( „C“ programinės įrangos versijos 2.30 ir senesnės).

„C“ programinės įrangos versijos 2.30 ir senesnės

„C“ programinės aparatinės įrangos versija 2.40

„C“ programinės įrangos versijos 2.30 ir senesnės

„C“ programinės aparatinės įrangos versija 2.40