Paspaudus mygtuką i i meniu: dažnai naudojamų dabartinio režimo nustatymų meniu.