Valitse [ Päällä ], jos haluat vähentää piipun vääristymiä kuvattaessa laajakulmaobjektiivilla ja vähentää pehmusteen vääristymiä kuvattaessa pitkillä objektiiveilla.

  • [ Auto Distortion Control ] on käytettävissä vain G-, E- ja D-tyypin objektiiveissa. Joitakin tämän tyyppisiä objektiiveja, mukaan lukien PC- ja kalansilmäobjektiivit, ei kuitenkaan tueta. Tuloksia ei taata objektiiveilla, joita ei tueta.

Automaattinen vääristymän hallinta
  • Kun [ Päällä ] on valittuna, valokuvien käsittelyyn kuluva aika ennen tallennuksen alkamista saattaa pidentyä.

  • Mitä suurempi on vääristymän säätö, sitä suurempi alue on rajattu kehyksen reunoista.

  • Ennen kuin käytät automaattista vääristymän hallintaa DX-objektiivien kanssa, valitse [ Päällä ] kohdassa [ Kuva-alue ] > [ Automaattinen DX rajaus ] tai valitse [ DX (24×16) ] kohdassa [ Valitse kuva-alue ]. Muiden asetusten valitseminen voi johtaa voimakkaasti rajattuihin valokuviin tai valokuviin, joissa on vakavia perifeerisiä vääristymiä.

  • Automaattinen vääristymän hallinta ei koske elokuvia.