Valitse salaman ohjaustila ja salaman taso ja säädä muita asetuksia langattomille etäsalamayksiköille tai valinnaisille salamayksiköille, jotka on asennettu kameran lisävarustekenkään.

  • Lisätietoja kameran lisävarustekenkään asennettujen valinnaisten salamalaitteiden asetusten säätämisestä on kohdassa "Salamavalokuvaus kamerassa" ( Salamavalokuvaus kamerassa ).

  • Lisätietoja langattomien etäsalamalaitteiden asetusten säätämisestä on kohdassa "Etäsalamavalokuvaus" ( Flash-etävalokuvaus ).

Salaman ohjaustila

Valitse salaman ohjaustila ja säädä muita asetuksia SB-5000-, SB-500-, SB-400- tai SB-300-salamayksiköille, jotka on asennettu kameran lisävarustekenkään.

  • [ Flash control mode ] -näytön sisältö vaihtelee valittujen asetusten mukaan.

  • Muiden laitteiden kuin SB-5000, SB-500, SB-400 ja SB-300 asetuksia voidaan säätää vain salamayksikön säätimillä.

  • SB-5000:n asetuksia voidaan säätää myös salamalaitteen säätimillä.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ TTL ]

Salaman tehoa säädetään automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan.

[ Automaattinen ulkoinen salama ]

Salaman valo heijastuu kohteesta automaattiseen ulkoiseen salamatunnistimeen ja salaman teho säätyy automaattisesti.

[ Etäisyysprioriteettiopas ]

Valitse etäisyys kohteeseen; salaman teho säätyy automaattisesti.

[ Manuaali ]

Valitse salaman voimakkuus manuaalisesti.

[ Toistuva salama ]

Salama välähtää toistuvasti, kun suljin on auki, mikä tuottaa monivalotusvaikutelman.

Langattoman salaman asetukset

Säädä asetuksia useiden etäsalamalaitteiden samanaikaiseen langattomaan ohjaukseen. Tämä kohta on käytettävissä vain, kun SB-5000- tai SB-500-salamayksikkö tai langaton WR-R10-kaukosäädin on asennettu kameraan.

Vaihtoehto

Kuvaus

Y

[ Optinen AWL ]

Etäsalamalaitteita ohjataan käyttämällä pääsalaman ( Optical AWL ) lähettämiä matalatehoisia salamavaloja.

Y / Z

[ Optinen/radio AWL ]

Valitse tämä vaihtoehto, kun käytät sekä optisesti että radio-ohjattuja salamalaitteita ( Optinen/Radio AWL ).

Z

[ Radio AWL ]

Etäsalamalaitteita ohjataan kameraan liitetyn WR-R10:n radiosignaaleilla ( Radio AWL ).

[ Pois ]

Kaukosalamakuvaus pois käytöstä.

Flash-kaukosäädin

Valitse kaukosalaman ohjaustila. Salaman asetuksia voidaan säätää salaman ohjausnäytössä; käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat [ Remote flash control ] -asetuksen mukaan.

Vaihtoehto

Kuvaus

m

[ Ryhmän salama ]

Valitse erillinen salaman ohjaustila jokaiselle etäsalamaryhmälle ( ryhmäsalama , ryhmäsalama ).

x

[ Langaton nopea ohjaus ]

Valitse tasapaino ryhmien A ja B välillä ja säädä ryhmän C lähtö manuaalisesti ( Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (Vain SB-5000) ).

u

[ Kaukotoisto ]

Salamalaitteet välähtävät toistuvasti, kun suljin on auki, mikä tuottaa monivalotustehosteen ( Kaukotoisto , Kaukotoisto (vain SB-5000) ).

Radio Remote Flash Info

Katso tällä hetkellä radio AWL:n kautta ohjattavat salamalaitteet.