Säädä valinnaisten langattomien WR-R10-kaukosäätimien tila-LED- ja linkkitilan asetuksia. Voit myös valita linkkitilan liittämistä varten valinnaisiin radio-ohjattuihin salamalaitteisiin, jotka tukevat edistynyttä langatonta valaistusta.

Langaton WR-R10 kaukosäädin
  • WR-R10:tä käytettäessä tarvitaan WR-A10-sovitin.

  • Varmista, että WR-R10:n laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon (versio 3.0 tai uudempi). Lisätietoja laiteohjelmistopäivityksistä on alueesi Nikonin verkkosivustolla.

LED-valo

Ota käyttöön tai poista käytöstä kameraan asennetun langattoman WR-R10-kaukosäätimen tilan merkkivalot. Katso lisätietoja langattoman kaukosäätimen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.

Linkkitila

Valitse linkkitila langattomille WR-R10-kaukosäätimille, jotka on asennettu muihin kameroihin tai radio-ohjattuihin salamalaitteisiin, jotka tukevat edistynyttä langatonta valaistusta. Varmista, että sama tila on valittu muille laitteille.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Pariliitos ]

Kamera muodostaa yhteyden vain laitteisiin, joiden kanssa se on aiemmin yhdistetty. Paina pariliitospainiketta langattomassa WR-R10-kaukosäätimessä, joka on liitetty kameraan, muodostaaksesi pariliitoksen muiden laitteiden kanssa.

  • Koska kamera ei kommunikoi sellaisten laitteiden kanssa, joiden kanssa sitä ei ole yhdistetty, tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää estämään signaalihäiriöt muista lähellä olevista laitteista.

  • Koska jokainen laite on liitettävä pariksi erikseen, PIN-koodia suositellaan, kun kytketään suuri määrä laitteita.

[ PIN-koodi ]

Tietoliikenne jaetaan kaikkien laitteiden kesken, joilla on sama nelinumeroinen PIN-koodi. Voit syöttää minkä tahansa nelinumeroisen PIN-koodin.

  • Paina 4 tai 2 korostaaksesi numeroita ja paina 1 tai 3 muuttaaksesi. Paina J syöttääksesi ja näyttääksesi valitun PIN-koodin.

  • Tämä vaihtoehto on hyvä valinta valokuvaukseen, jossa on suuri määrä etälaitteita.

  • Jos mukana on useita kameroita, joilla on sama PIN-koodi, salamayksiköt ovat yksinomaan sen kameran hallinnassa, joka kytkeytyy ensin, mikä estää kaikkia muita kameroita yhdistämästä (haitallisiin kameroihin kytkettyjen WR-R10-yksiköiden LED-valot vilkkuvat ).

  • Huolimatta [ Link mode ] -asetuksen valinnasta, WR-R10 vastaanottaa aina pariksi liitettyjen langattomien kauko-ohjainten signaalit. Langattoman WR-1-kaukosäätimen käyttäjien on valittava pariliitos WR-1-linkkitilaksi.