Hanki viitetiedot Image Dust Off -vaihtoehdolle NX Studiossa. Image Dust Off käsittelee NEF ( RAW ) -kuvia vähentääkseen kameran kuvakennon eteen tarttuvan pölyn aiheuttamia vaikutuksia. Lisätietoja on NX Studion online-ohjeessa.

Kuvan pölynpoiston viitetietojen hankkiminen

 1. Valitse aloitusvaihtoehto.

  • Korosta [ Aloita ] ja paina J näyttääksesi välittömästi [ Image Dust Off ref photo ] -valintaikkunan.

  • Korosta [ Clean sensor and then start ] ja puhdista kuvakenno ennen aloittamista painamalla J [ Image Dust Off ref photo ] -valintaikkuna tulee näkyviin, kun kuvakennon puhdistus on valmis.

  • " F " ilmestyy etsimeen ja ohjauspaneelin näyttöihin.

  • Jos haluat poistua hankkimatta Image Dust Off -viitetietoja, paina G .

 2. Kun objektiivi on noin kymmenen senttimetrin (neljä tuumaa) päässä hyvin valaistusta, piirteettömästä valkoisesta kohteesta, rajaa kohde niin, että se täyttää näytön, ja paina sitten laukaisin puoliväliin.

  • Automaattitarkennustilassa tarkennus asetetaan automaattisesti äärettömään.

  • Aseta tarkennus manuaalisesti äärettömyyteen manuaalisessa tarkennustilassa.

 3. Paina laukaisin loppuun asti saadaksesi Image Dust Off -viitetiedot.

  • Näyttö sammuu, kun laukaisinta painetaan.

  • Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian tumma, kamera ei ehkä pysty hakemaan Image Dust Off -viitetietoja ja näyttöön tulee viesti ja kamera palaa vaiheessa 1 näkyvään näyttöön. Valitse toinen vertailukohde ja paina suljinta -vapauta painike uudelleen.

Kuva-anturin puhdistus

Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoistovertailutietoja ei voida käyttää valokuvissa, jotka on otettu kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Valitse [ Clean sensor and then start ] vain, jos Image Dust Off -viitetietoja ei käytetä olemassa olevien valokuvien kanssa.

Kuvan pölynpoiston viitetietojen hankkiminen
 • [ Image Dust Off ref photo ] ei ole käytettävissä, kun kameraan on asennettu ei-CPU-objektiivi.

 • Suosittelemme FX -muotoista CPU-objektiivia, jonka polttoväli on vähintään 50 mm.

 • Kun käytät zoom-objektiivia, zoomaa kokonaan sisään.

 • Samoja vertailutietoja voidaan käyttää eri objektiiveilla tai eri aukoilla otettuihin valokuviin.

 • Viitekuvia ei voi katsella tietokoneen kuvantamisohjelmistolla.

 • Ruudukkokuvio näytetään, kun vertailukuvia katsotaan kamerassa.