Tarkastele tietoja kameraan tällä hetkellä asennetusta akusta.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Lataa ]

Nykyinen akun varaustaso ilmaistuna prosentteina.

[ Laukausten määrä ]

Kuinka monta kertaa akkua on käytetty sulkimen vapauttamiseen sen viimeisen latauksen jälkeen.

[ Akun ikä ]

Viisi tasoinen näyttö, joka näyttää akun iän.

  • Arvo "0" ( k ) osoittaa, että akun suorituskyky ei ole heikentynyt.

  • Arvo "4" ( l ) osoittaa, että akku on saavuttanut latausikänsä lopun. Vaihda akku.

Laukausten määrä

[ Kuvien määrä ] näyttää, kuinka monta kertaa suljin on vapautettu. Huomaa, että kamera saattaa joskus laukaista sulkimen tallentamatta valokuvaa, esimerkiksi mitattaessa esiasetettua valkotasapainoa.

Akkujen lataaminen matalissa lämpötiloissa

Akkujen kapasiteetti yleensä laskee alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Jopa tuoreet akut, jotka on ladattu alle noin 5 °C:n (41 °F) lämpötiloissa, voivat näyttää tilapäisen nousun "0":sta "1":stä [ Akun ikä ]:n arvoon, mutta näyttö palautuu normaaliksi, kun akku tyhjenee. on ladattu noin 20 °C (68 °F) tai korkeammassa lämpötilassa.