Säädä asetuksia, joita käytetään, kun kamera on kytketty laitteeseen, joka tarjoaa sijaintitietoja, eli GPS vastaanottimeen tai älylaitteeseen, jossa on SnapBridge -sovellus. Lisätietoja SnapBridge on sovelluksen online-ohjeessa.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Valmiustilan ajastin ]

Jos [ Enable ] valitaan, kun GPS vastaanotin on kytketty, valotusmittarit sammuvat automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta mukautetussa asetuksessa c2 [ Standby timer ] määritettynä aikana. Akun kulutus vähenee.

[ Sijainti ]

Tarkastele GPS vastaanottimen tai älylaitteen toimittamia sijaintitietoja. Näytettävät kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

[ Aseta kello satelliitista ]

Valitse [ Kyllä ] synkronoidaksesi kameran kellon GPS laitteen ilmoittaman ajan kanssa.