Säädä asetuksia, joita käytetään, kun kamera on kytketty laitteeseen, joka tarjoaa sijaintitietoja, eli GPS-vastaanottimeen tai älylaitteeseen, jossa on SnapBridge-sovellus. Lisätietoja SnapBridgestä on sovelluksen online-ohjeessa.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Valmiustilan ajastin ]

Jos [ Enable ] valitaan, kun GPS-vastaanotin on kytketty, valotusmittarit sammuvat automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta mukautetussa asetuksessa c2 [ Standby timer ] määritettynä aikana. Akun kulutus vähenee.

[ Sijainti ]

Tarkastele GPS-vastaanottimen tai älylaitteen toimittamia sijaintitietoja. Näytettävät kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

[ Aseta kello satelliitista ]

Valitse [ Kyllä ] synkronoidaksesi kameran kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.