Meniu sąrašas

Fotoaparatas siūlo šiuos meniu. Išsamesnį atskirų meniu elementų aprašymą rasite informacinio vadovo skyriuje „Meniu vadovas“. Kai kurie elementai gali būti nerodomi, atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus arba objektyvo, blykstės ar kito prijungto priedo tipą.

ATKŪRIMO MENIU

Ištrinti

Atkūrimo aplankas

Atkūrimo rodymo parinktys

Kopijuoti vaizdą (-ius)

Vaizdo peržiūra

Ištrynus

Pasukite aukštai

Skaidrių demonstravimas

Įvertinimas

FOTO FOOTING MENIU

Iš naujo nustatykite fotografavimo meniu

Saugojimo aplankas

Failų pavadinimai

Vaidmuo, kurį atlieka korta 2 lizde

Vaizdo sritis

Vaizdo kokybė

Paveikslėlio dydis

NEF (RAW) įrašymas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite vaizdo valdymą

Tvarkykite vaizdo valdymą

Spalvų erdvė

Aktyvus D-Lighting

Ilgos ekspozicijos NR

Aukštas ISO NR

Vinjetės valdymas

Difrakcijos kompensacija

Automatinis iškraipymo valdymas

Mirgėjimo mažinimas

Blykstės valdymas

Automatinis kadravimas

Daugkartinė ekspozicija

HDR (didelis dinaminis diapazonas)

Fotografavimas intervaliniu laikmačiu

Time-lapse filmas

Fokusavimo perjungimo fotografavimas

Tyli fotografija gyvai

FILMO FOTO MENIU

Iš naujo nustatykite filmavimo meniu

Failų pavadinimai

Kelionės tikslas

Vaizdo sritis

Kadro dydis / kadrų dažnis

Filmo kokybė

Filmo failo tipas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite vaizdo valdymą

Tvarkykite vaizdo valdymą

Aktyvus D-Lighting

Aukštas ISO NR

Difrakcijos kompensacija

Mirgėjimo mažinimas

Elektroninis VR

Mikrofono jautrumas

Attenuatorius

Dažnio atsakas

Vėjo triukšmo mažinimas

Ausinių garsumas

Laiko kodas

PRISTATYMAS NUSTATYMŲ MENIU

Iš naujo nustatykite pasirinktinius nustatymus

automatinis fokusavimas

a1

AF-C prioriteto pasirinkimas

a2

AF-S prioriteto pasirinkimas

a3

Fokusavimo stebėjimas su užraktu

a4

3D sekimo veido aptikimas

a5

Automatinio srities AF veido/akių aptikimas

a6

Naudojami fokusavimo taškai

a7

Išsaugokite taškus pagal orientaciją

a8

AF aktyvinimas

a9

Fokusavimo taško apvyniojimas

a10

Fokusavimo taško parinktys

a11

AF prastam apšvietimui

a12

Rankinio fokusavimo žiedas AF režimu

b Matavimas / ekspozicija

b1

EV žingsniai ekspozicijos valdymui

b2

Lengvas ekspozicijos kompensavimas

b3

Matricinis matavimas

b4

Centrinis svertinis plotas

b5

Tiksliai sureguliuokite optimalią ekspoziciją

c Laikmačiai/AE užraktas

c1

Užrakto atleidimo mygtukas AE-L

c2

Budėjimo laikmatis

c3

Laikmatis

c4

Stebėkite išjungimo delsą

d Fotografavimas / ekranas

d1

CL režimo fotografavimo greitis

d2

Maks. nuolatinis išleidimas

d3

Sinchronizuoti. atleidimo režimo parinktys

d4

Ekspozicijos delsos režimas

d5

Elektroninės priekinės užuolaidos

d6

Ilgesnis užrakto greitis (M)

d7

Failų numerių seka

d8

Išsaugoti originalą (EFFECTS)

d9

Ekspozicijos peržiūra (Lv)

d10

Kadravimo tinklelio ekranas

d11

Didžiausi akcentai

d12

LCD apšvietimas

d13

Tiesioginis vaizdas nepertraukiamu režimu

d14

Optinis VR

e Fotografavimas serijomis / blykstė

e1

Blykstės sinchronizavimo greitis

e2

Blykstės užrakto greitis

e3

Ekspozicijos komp. blykstei

e4

Automatinis c ISO jautrumo valdymas

e5

Modeliavimo blykstė

e6

Užsakymas skliausteliuose

f Valdikliai

f1

Tinkinti i meniu

f2

Tinkinti i meniu (lv)

f3

Pasirinktiniai valdikliai

f4

Gerai mygtukas

f5

Tinkinkite komandų ratukus

f6

Atleiskite mygtuką, kad galėtumėte naudoti ratuką

f7

Atvirkštiniai indikatoriai

f8

D jungiklis

g Filmas

g1

Tinkinti i meniu

g2

Pasirinktiniai valdikliai

g3

AF greitis

g 4

AF sekimo jautrumas

g5

Paryškinkite ekraną

NUSTATYMO MENIU

Formatuokite atminties kortelę

Išsaugokite vartotojo nustatymus

Iš naujo nustatyti vartotojo nustatymus

Kalba

Laiko juosta ir data

Monitoriaus ryškumas

Stebėkite spalvų balansą

Virtualus horizontas

Informacinis ekranas

AF tikslaus reguliavimo parinktys

Ne procesoriaus objektyvo duomenys

Išvalykite vaizdo jutiklį

Užrakinkite veidrodį valymui

Vaizdas Dust Off nuotr. nuotrauka

Pikselių atvaizdavimas

Vaizdo komentaras

Autorių teisių informacija

Pyptelėjimo parinktys

Jutikliniai valdikliai

HDMI

Vietos duomenys

Belaidžio nuotolinio valdymo (WR) parinktys

Priskirkite nuotolinio valdymo (WR) Fn mygtuką

Lėktuvo rėžimas

Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio

Prisijunkite prie kompiuterio

Belaidis siųstuvas (WT-7)

Atitikties ženklinimas

Informacija apie akumuliatorių

Tuščios angos atleidimo užraktas

Išsaugoti / įkelti meniu nustatymus

Iš naujo nustatykite visus nustatymus

Firmware versija

RETUŠAVIMO MENIU

NEF (RAW) apdorojimas

Apkarpyti

Pakeisti dydį

D-Apšvietimas

Greitas retušavimas

Raudonų akių efekto korekcija

Ištiesinti

Iškraipymo valdymas

Perspektyvinė kontrolė

Vienspalvis

Vaizdo perdanga

Apkarpyti filmą

MANO MENIU

Pridėti elementus

Pašalinti elementus

Reitinguoti elementus

Pasirinkite skirtuką