Prieš fotografuodami patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir likusių ekspozicijų skaičių.

Baterijos lygis

Prieš fotografuodami patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį. Baterijos lygis rodomas valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje.

Kontrolės skydelis

Vaizdo ieškiklis

apibūdinimas

L

Baterija pilnai įkrauta.

K

Baterija dalinai išsikrovusi.

J

I

H

d

Senka baterija. Įkraukite akumuliatorių arba paruoškite atsarginę bateriją.

H (mirksi)

d (mirksi)

Užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Atminties kortelės indikatoriai ir likusių ekspozicijų skaičius

Valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje rodomas papildomų nuotraukų, kurias galima padaryti esant dabartiniams nustatymams, skaičius (ty likusių ekspozicijų skaičius).

  • Valdymo skydelyje rodomas lizdas arba lizdai, kuriuose šiuo metu yra atminties kortelė (pavyzdyje rodomos piktogramos, rodomos, kai kortelės įdėtos į abu lizdus).

  • Pagal numatytuosius nustatymus [ Perpildymas ] yra pasirinktas [ Vaidmuo, kurį atlieka kortelė 2 lizde ], esantį fotografavimo meniu. Kai įdėtos dvi atminties kortelės, nuotraukos pirmiausia bus įrašomos į 1 lizdą esančią kortelę, o kai 1 lizde esanti kortelė bus pilna, persijungs į 2 lizdą.

  • Jei įdėtos dvi atminties kortelės, fotoaparatas parodys papildomų nuotraukų, kurias galima įrašyti į 1 lizdą esančią kortelę, skaičių. Kai 1 lizde esanti kortelė bus pilna, ekrane bus rodomas kortelėje likusių ekspozicijų skaičius. 2.

  • Didesnės nei 1000 reikšmės suapvalinamos iki artimiausio šimto. Pavyzdžiui, reikšmės nuo 1400 iki 1499 rodomos kaip 1,4 k.

  • Jei atminties kortelė pilna, užrakinta arba įvyko kortelės klaida, mirksi atitinkamo lizdo piktograma.