Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad prie fotoaparato pritvirtintumėte papildomą blykstės įrenginį ir fotografuotumėte naudodami blykstę.

 1. Pritvirtinkite įrenginį ant priedų trinkelės.

  Išsamesnės informacijos ieškokite su įrenginiu pateiktame vadove.

 2. Įjunkite fotoaparatą ir blykstės įrenginį.

  Blykstė pradės krautis; blykstės parengties indikatorius ( c ) bus rodomas vaizdo ieškiklyje, kai įkrovimas bus baigtas.

 3. Sureguliuokite blykstės nustatymus.

  Pasirinkite blykstės valdymo režimą ( Blykstės valdymo režimas ) ir blykstės režimas ( Blykstės režimai ).

 4. Sureguliuokite užrakto greitį ir diafragmą.

 5. Fotografuoti.

Užrakto greitis

Kai naudojamas papildomas blykstės įrenginys, užrakto greitį galima nustatyti taip:

Režimas

Užrakto greitis

b , P , A , EFCT (išskyrus j ir m )

Automatiškai nustato fotoaparatas ( 1 / 200 s – 1 / 60 s) *

S

Vartotojo pasirinkta reikšmė ( 1 / 200 s–30 s)

M

Naudotojo pasirinkta reikšme (1/200 s-30 s, lemputė, laikas)

 • Užrakto greitis gali būti nustatytas net 30 s, jei blykstės režimui pasirinktas lėtas sinchronizavimas, lėtas galinės užuolaidos sinchronizavimas arba lėtas sinchronizavimas su raudonų akių efekto mažinimu.

Trečiųjų šalių blykstės įrenginiai

Fotoaparato negalima naudoti su blykstės įrenginiais, kurie fotoaparato X kontaktams arba trumpojo jungimo kontaktams, esantiems priedų lizde, būtų įtampa didesnė nei 250 V. Tokių blyksčių naudojimas gali ne tik trukdyti normaliam fotoaparato veikimui, bet ir pažeisti fotoaparato ir (arba) blykstės sinchronizavimo grandines.

i-TTL blykstės valdymas

Kai prijungiamas pasirenkamas blykstės įrenginys, palaikantis Nikon kūrybinio apšvietimo sistemą ir nustatytas į TTL, fotoaparatas naudoja išankstinius blyksnius, kad būtų galima valdyti subalansuotą arba standartinį i-TTL užpildomą blykstę. i-TTL blykstės valdymas nepasiekiamas blykstėse, kurios nepalaiko Nikon kūrybinio apšvietimo sistemos. Fotoaparatas palaiko šiuos i-TTL blykstės valdymo tipus:

Blykstės valdymas

apibūdinimas

i-TTL subalansuota užpildymo blykstė

Fotoaparate naudojamas i-TTL subalansuotas užpildomosios blykstės valdymas, kad būtų sukurta natūrali pusiausvyra tarp pagrindinio objekto ir aplinkos foninio apšvietimo. Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką ir prieš pat pagrindinę blykstę, blykstė skleidžia išankstinių blyksnių seriją, kurią fotoaparatas naudoja optimizuodamas blykstės galią, kad būtų subalansuotas pagrindinis objektas ir aplinkos foninis apšvietimas.

Standartinė i-TTL užpildomoji blykstė

Blykstės galia sureguliuojama taip, kad kadro apšvietimas būtų standartinis; neatsižvelgiama į fono ryškumą. Rekomenduojama kadrams, kuriuose pagrindinis objektas pabrėžiamas fono detalių sąskaita, arba kai naudojamas ekspozicijos kompensavimas.

 • Standartinė i-TTL užpildomoji blykstė suaktyvinama automatiškai, kai pasirenkamas [Spot metering ].