Norėdami peržiūrėti pasirinktinius nustatymus, fotoaparato meniu pasirinkite skirtuką A

Pasirinktiniai nustatymai naudojami pritaikyti fotoaparato nustatymus pagal individualius pageidavimus. Pasirinktinių nustatymų meniu yra padalintas į lygius.

Galimi šie pasirinktiniai nustatymai: 1

Prekė

0

[ Atstatyti pasirinktinius nustatymus ]

Iš naujo nustatykite pasirinktinius nustatymus

a [ Automatinis fokusavimas ]

a1

[ AF-C prioriteto pasirinkimas ]

a1: AF-C prioriteto pasirinkimas

a2

[ AF-S prioriteto pasirinkimas ]

a2: AF-S prioriteto pasirinkimas

a3

[ Fokusavimo stebėjimas su užraktu ]

a3: fokusavimo sekimas su užraktu

a4

[ 3D sekimo veido aptikimas ]

a4: 3D sekimo veido aptikimas

a5

[ Automatinio srities AF veido / akių aptikimas ]

a5: Auto-Area AF veido/akių aptikimas

a6

[ Naudojami fokusavimo taškai ]

a6: Naudojami fokusavimo taškai

a7

[ Saugokite taškus pagal orientaciją ]

a7: Išsaugokite taškus pagal orientaciją

a8

[ AF aktyvinimas ]

a8: AF aktyvinimas

a9

[ Fokusavimo taško apvyniojimas ]

a9: fokusavimo taško apvyniojimas

a10

[ Fokusavimo taško parinktys ]

a10: Fokusavimo taško parinktys

a11

[ AF prastam apšvietimui ]

a11: silpno apšvietimo AF

a12

[ Rankinio fokusavimo žiedas AF režimu ] 2

a12: rankinio fokusavimo žiedas AF režimu

b [ Matavimas / ekspozicija ]

b1

[ EV žingsniai ekspozicijos valdymui ]

b1: EV žingsniai ekspozicijos valdymui

b2

[ Lengvas ekspozicijos kompensavimas ]

b2: Lengvas ekspozicijos kompensavimas

b3

[ Matricinis matavimas ]

b3: matricinis matavimas

b4

[ Centrinis svertinis plotas ]

b4: centro svertinis plotas

b5

[ Tiksliai sureguliuokite optimalią ekspoziciją ]

b5: Tiksliai sureguliuokite optimalią ekspoziciją

c [ Laikmačiai/AE užraktas ]

c1

[ Užrakto atleidimo mygtukas AE-L ]

c1: užrakto atleidimo mygtukas AE-L

c2

[ Budėjimo laikmatis ]

c2: Budėjimo laikmatis

c3

[ Laikmatis ]

c3: laikmatis

c4

[ Monitoriaus išjungimo delsa ]

c4: monitoriaus išjungimo delsa

d [ Fotografavimas/rodymas ]

d1

[ CL režimu fotografavimo greitis ]

d1: CL režimo fotografavimo greitis

d2

[ Maks. nuolatinis leidimas ]

d2: maks. Nuolatinis leidimas

d3

[ Sinchronizuoti. atleidimo režimo parinktys ]

d3: sinchronizavimas. Išleidimo režimo parinktys

d4

[ Ekspozicijos delsos režimas ]

d4: Ekspozicijos delsos režimas

d5

[ Elektroninis priekinės užuolaidos užraktas ]

d5: elektroninis priekinės užuolaidos užraktas

d6

[ Ilgesnis užrakto greitis (M) ]

d6: pailgintas užrakto greitis (M)

d7

[ Failų numerių seka ]

d7: failo numerių seka

d8

[ Išsaugoti originalą (EFEKTAI) ]

d8: Išsaugoti originalą (EFEKTAI)

d9

[ Ekspozicijos peržiūra (Lv) ]

d9: ekspozicijos peržiūra (Lv)

d10

[ Rėmelių tinklelio ekranas ]

d10: kadravimo tinklelio ekranas

d11

[ Svarbiausi momentai ]

d11: svarbiausi akcentai

d12

[ LCD apšvietimas ]

d12: LCD apšvietimas

d13

[ Tiesioginis vaizdas nepertraukiamu režimu ]

d13: Tiesioginis vaizdas nepertraukiamu režimu

d14

[ Optinis VR ] 3

d14: optinis VR

e [ Fotografavimas serijomis / blykstė ]

e1

[ Flash sinchronizavimo greitis ]

e1: blykstės sinchronizavimo greitis

e2

[ Blykstės užrakto greitis ]

e2: blykstės užrakto greitis

e3

[ Ekspozicijos komp. blykstei ]

e3: Ekspozicijos komp. skirtas „Flash“.

e4

[ Automatinis c ISO jautrumo valdymas ]

e4: Automatinis c ISO jautrumo valdymas

e5

[ Modeliavimo blykstė ]

e5: modeliavimo blykstė

e6

[ Užsakymas skliausteliuose ]

e6: užsakymas skliausteliuose

f [ Valdikliai ]

f1

[ Tinkinti i ]

f1: tinkinti i meniu

f2

[ Tinkinti i (Lv) ]

f2: tinkinti i meniu (Lv)

f3

[ Pasirinktiniai valdikliai ]

f3: pasirinktiniai valdikliai

f4

[ Gerai mygtukas ]

f4: Gerai mygtukas

f5

[ Tinkinkite komandų ratukus ]

f5: tinkinkite komandų ratukus

f6

[ Atleiskite mygtuką norėdami naudoti ratuką ]

f6: atleiskite mygtuką, kad galėtumėte naudoti rinkiklį

f7

[ Atvirkštiniai indikatoriai ]

f7: atvirkštiniai indikatoriai

f8

[ D jungiklis ]

f8: D Jungiklis

g [ Filmas ]

g1

[ Tinkinti i ]

g1: Tinkinkite i meniu

g2

[ Pasirinktiniai valdikliai ]

g2: pasirinktiniai valdikliai

g3

[ AF greitis ]

g3: AF greitis

g 4

[ AF sekimo jautrumas ]

g4: AF sekimo jautrumas

g5

[ Paryškinti ekraną ]

g5: Paryškinkite ekraną

  1. Elementai, pakeisti pagal numatytąsias reikšmes, pažymėti žvaigždutėmis („ U “).

  2. Šią prekę galima įsigyti tik su suderinamais objektyvais.

  3. Šis elementas galimas tik su suderinamais AF-P objektyvais, kuriuose nėra vibracijos mažinimo jungiklio.