Pasirinkite elementus, rodomus i meniu fotografavimo metu. Naudokite pasirinktinį nustatymą f1 [ Customize i menu ] norėdami pasirinkti elementus, kurie bus rodomi fotografuojant vaizdo ieškikliu, pasirinktinį nustatymą f2 [ Customize i menu (Lv) ] norėdami pasirinkti elementus, rodomus fotografuojant tiesiogine peržiūra, ir tinkintą nustatymą g1 [ Customize i menu ], kad pasirinktumėte. elementus, rodomus filmuojant. Procedūra aprašyta toliau.

 1. Pažymėkite padėtį, kurią norite pakeisti, ir paspauskite J .

  Bus rodomas pasirinktai pozicijai galimų elementų sąrašas.

 2. Pažymėkite norimą elementą ir paspauskite J .
  • Elementas bus priskirtas pasirinktai pozicijai ir bus rodomos 1 veiksme nurodytos parinktys.

  • Pakartokite 1 ir 2 veiksmus, kaip norite.

 3. Paspauskite mygtuką G

  Pakeitimai bus išsaugoti ir bus rodomas meniu Custom Settings.