Optinis ir radijo AWL gali būti naudojami kartu. Radijo blykstės valdymą užtikrina prie fotoaparato prijungtas WR-R10, optinis valdymas – SU-800 belaidžiu blykstės valdikliu arba sumontuotu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 arba SB-500 blykstės įrenginiu. ant fotoaparato priedų lizdo.

  • Prieš tęsdami užmegzkite belaidį ryšį tarp radijo bangomis valdomų blyksčių ir WR-R10 ( belaidžio ryšio užmezgimas ).

  • Jei SB-500 yra pritvirtintas prie fotoaparato priedų lizdo, fotografavimo meniu pasirinkite [ Optical/radio AWL ], skirtą [ Flash control ] > [ Wireless Flash options ]; naudojant kitus blykstės įrenginius arba SU-800, ši parinktis pasirenkama automatiškai.

  • Vienintelė [ Remote flash control ] parinktis bus [ Grupinė blykstė ].

  • Pasirinkite grupę (A–F) kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui. Sudėkite optiškai valdomus blykstės įrenginius į grupes A–C, o radijo bangomis valdomus – į D–F grupes (norėdami rodyti D–F grupių parinktis, paspauskite 1 arba 3 ekrane [ Grupės blykstės parinktys ]).