Norėdami pasirinkti vaidmenį, kurį vaidina atminties kortelė 2 lizde, kai įdėtos dvi atminties kortelės, paspauskite mygtuką G ir fotografavimo meniu pasirinkite [ Role play by card in Slot 2 ].

Parinktis

apibūdinimas

P

[ Perpildymas ]

2 lizde esanti kortelė naudojama tik tada, kai kortelė 1 lizde yra pilna.

Q

[ Atsarginė kopija ]

Kiekviena nuotrauka įrašoma du kartus, vieną kartą į kortelę, esančią 1 lizde, ir dar kartą į kortelę, esančią 2 lizde.

R

[ RAW 1 lizdas – 2 JPEG lizdas ]

  • NEF ( RAW ) nuotraukų kopijos, padarytos naudojant NEF ( RAW ) + JPEG nustatymus, įrašomos tik į kortelę, esančią 1 lizde, o JPEG kopijos tik į kortelę, esančią 2 lizde.

  • Nuotraukos, padarytos naudojant kitus vaizdo kokybės nustatymus, įrašomos du kartus taikant tą patį nustatymą: vieną kartą į kortelę, esančią 1 lizde, ir dar kartą į kortelę, esančią 2 lizde.

[ RAW 1 lizdas – 2 JPEG lizdas]
  • Jei fotografavimo meniu pasirinkta [ Įjungta ], kai [ Kiekviena ekspozicija ] > [ Išsaugoti atskirus vaizdus ( NEF ) ] arba jei [ HDR (didelis dinaminis diapazonas) ] yra pasirinktas [ On ] > [ Save individual images ( NEF ) ] nuotraukų fotografavimo meniu neapdorotos atskirų NEF ( RAW ) nuotraukų, sudarančių kiekvieną daugkartinę ekspoziciją arba HDR vaizdą, kopijos bus įrašytos į abi atminties korteles kartu su JPEG kompozicija, neatsižvelgiant į pasirinktą vaizdo kokybės parinktį.

  • Jei pasirinktiniam nustatymui d8 [ Išsaugoti originalą (EFFECTS) ] pasirenkamas [ On ], neapdorotos NEF ( RAW ) nuotraukos, padarytos f , d , e , k , l ir m režimais, bus išsaugotos abiejose atminties kortelėse kartu su galutinį JPEG vaizdą, neatsižvelgiant į pasirinktą vaizdo kokybės parinktį.

[ Atsarginė kopija ] ir [ RAW Slot 1 – JPEG Slot 2 ]
  • Valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje rodomas kortelėje likusių ekspozicijų skaičius, kai yra mažiausiai vietos.

  • Užrakto atleidimas bus išjungtas, kai kuri nors kortelė bus pilna.

Filmų įrašymas

Kai į fotoaparatą įdėtos dvi atminties kortelės, filmams įrašyti skirtą angą galima pasirinkti naudojant elementą [ Paskirtis ], esantį filmavimo meniu.

Kopijų trynimas

Trindami nuotraukas, įrašytas naudojant [ Atsarginė kopija ] arba [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], galite pasirinkti ištrinti abi kopijas arba tik kopiją, esančią dabartiniame lizde esančioje kortelėje.

  • Paspaudus O ( Q ), kai atkūrimo metu paryškinta nuotrauka, sukurta naudojant bet kurią iš šių parinkčių, rodomas patvirtinimo pranešimas.

  • Norėdami ištrinti tik kopiją, esančią dabartiniame lizde esančioje kortelėje, pažymėkite [ Pasirinktas vaizdas ] ir dar kartą paspauskite O ( Q ). Likusioje kortelėje esanti kopija neištrinama.

  • Norėdami ištrinti abi kopijas, pažymėkite [ Tie patys vaizdai ant w ir x ] ir paspauskite O ( Q ).