Fotoaparatą galima naudoti su vienu ar daugiau nuotolinių blyksčių (Advanced Wireless Lighting arba AWL). Informacijos apie blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo, naudojimą, žr. „Fotografija su blykste fotoaparate“ ( Fotografavimas su blykste fotoaparatu ).

Visame šiame skyriuje operacijos su priedu, prijungtu prie fotoaparato, žymimos C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie f žr. kartu su blykste pateiktame vadove.

Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas

Nuotolinės blykstės įrenginiai gali būti valdomi optiniais signalais iš blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo ( optinis AWL ), arba radijo signalais iš WR-R10 (galima įsigyti atskirai), prijungtą prie fotoaparato ( radijo AWL ). Šios blykstės valdymo formos gali būti derinamos taip:

  • Radijas AWL su vienu ar daugiau nuotolinių blyksčių ( Radio AWL )

  • Optinis AWL su vienu ar daugiau nuotolinių blyksčių ( Optinis AWL )

  • Radijo AWL radijas su papildomu apšvietimu, kurį užtikrina ant bato pritvirtintas blykstės įrenginys ( pridedamas prie bato montuojamas blykstės blokas)

  • Radijo AWL kartu su optiniu AWL, kurį užtikrina ant batų pritvirtintas blykstės įrenginys ( optinė / radijo AWL )