Elementas [ Frame size/frame rate ], esantis filmavimo meniu, naudojamas norint pasirinkti filmo kadrų dydį (pikseliais) ir kadrų dažnį. Taip pat galite pasirinkti iš dviejų [ Filmo kokybė ] parinkčių: [ Aukšta kokybė ] ir [ Įprasta ]. Šios parinktys kartu nustato didžiausią bitų spartą ir įrašymo laiką, kaip parodyta šioje lentelėje.

Kadro dydis / kadrų dažnis 1

Maks. bitų sparta (Mbps)

Maks. įrašymo laikas

Aukštos kokybės

Normalus

r

[ 3840 × 2160; 30p ] 2

144

3

29 min. 59 s 6

s

[ 3840 × 2160; 25p ] 2

t

[ 3840 × 2160; 24p ] 2

w

[ 1920 × 1080; 120p ] 4, 5

x

[ 1920 × 1080; 100p ] 4, 5

y / y

[ 1920 × 1080; 60p ]

56

28

z / z

[ 1920 × 1080; 50p ]

1 1

[ 1920 × 1080; 30p ]

28

14

2 _ 2

[ 1920 × 1080; 25p ]

3 _ 3

[ 1920 × 1080; 24p ]

A

[ 1920 × 1080; 30p × 4 (sulėtintas vaizdas) ] 4, 5, 7

36

3

3 min.

B

[ 1920 × 1080; 25p × 4 (sulėtintas vaizdas) ] 4, 5, 7

C

[ 1920 × 1080; 24p × 5 (sulėtintas vaizdas) ] 4, 5, 7

29

 1. Faktinis kadrų dažnis verčių, nurodytų 120p, 60p, 30p ir 24p, yra atitinkamai 119,88 kadrų per sekundę, 59,94 kadrų per sekundę, 29,97 kadrų per sekundę ir 23,976 kadrų per sekundę.

 2. Įrašykite filmus 4K UHD raiška.

 3. [ Filmo kokybė ] nustatyta ties [ Aukšta kokybė ].

 4. Vaizdo sritis fiksuota ties [ FX ]; veido aptikimas neįjungtas [ Auto-area AF ] AF zonos režimu.

 5. Filmai, nufilmuoti l arba e režimu, pasirinkus 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p arba 1920 × 1080 sulėtintą vaizdą, bus įrašyti šiais kadrų dydžiais ir dažniais:

  • [ 1920 × 1080; 120p ] arba [ 1920 × 1080; 30p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] pasirinktas: įrašyta [ 1920 × 1080; 30p ]

  • [ 1920 × 1080; 100p ] arba [ 1920 × 1080; 25p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] pasirinktas: įrašyta [ 1920 × 1080; 25p ]

  • [ 1920 × 1080; 24p ×5 (sulėtintas vaizdas) ] pasirinktas: įrašyta [ 1920 × 1080; 24p ]

 6. Kiekvienas filmas gali būti įrašytas iki 8 failų, kurių kiekvienas yra iki 4 GB. Failų skaičius ir kiekvieno failo ilgis priklauso nuo pasirinktos [ Movie quality ] parinkties filmavimo meniu. Tačiau filmai, įrašyti į fotoaparate suformatuotas atminties korteles, bus įrašyti kaip vienas failas, nepaisant dydžio, jei kortelės talpa didesnė nei 32 GB.

 7. Žr. „Sulėtinti filmai“ ( Sulėtinti filmai ).