Toliau pateikiami kai kurių dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimai.

  • Programos „SnapBridge“ trikčių šalinimo informaciją galite rasti internetiniame programos žinyne, kurį galite peržiūrėti adresu:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Informacijos apie belaidį siųstuvą WT-7 rasite su WT-7 pateiktame vadove.

  • Informacijos apie belaidžio siųstuvo paslaugų programą arba „Camera Control Pro 2“ rasite internetiniame atitinkamos programos žinyne.

Problema

Sprendimas

Kamera rodo TCP/IP klaidą.

Patikrinkite pagrindinio kompiuterio arba belaidžio maršruto parinktuvo nustatymus ir atitinkamai sureguliuokite fotoaparato nustatymus ( Tinklo nustatymai ).

Kamera rodo klaidą „nėra atminties kortelės“.

Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta teisingai ( Atminties kortelių įdėjimas ).

Įkėlimas pertraukiamas ir nepavyksta atnaujinti.

Įkėlimas bus tęsiamas, jei fotoaparatas bus išjungtas ir vėl įjungtas ( Nuotraukų įkėlimas ).

Ryšys nepatikimas.

Jei [Automatinis] yra pasirinktas [kanalą], pasirinkite [Rankinis] ir pasirinkite kanalą rankiniu būdu ( "Wi-Fi" ryšio parametrus ).

Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio infrastruktūros režimu, patikrinkite, ar maršruto parinktuvas nustatytas į kanalą nuo 1 iki 8 ( Tinklo nustatymai ).

[ Prisijungti prie išmaniojo įrenginio ] ir [ Prisijungti prie kompiuterio ] yra pilkos spalvos ir jų pasirinkti negalima.

Šios parinktys nepasiekiamos, kai prijungtas WT-7. Išjunkite WT-7 ( Belaidis siųstuvas (WT-7) ).