Šis skyrius daugiausia skirtas aprašyti, kaip prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo (LAN) naudojant kameroje integruotą „Wi‑Fi“ ir kaip naudotis tinklo funkcijomis prisijungus. Tinklo ryšio tipai, galimi naudojant fotoaparatą ir pasirenkamus priedus, nurodyti toliau.

  • Informacijos apie prisijungimą prie tinklų naudojant WT-7 belaidį siųstuvą rasite su WT-7 pateiktame vadove.