Meniu sąrašas

Fotoaparatas siūlo šiuos meniu. Išsamesnį atskirų meniu elementų aprašymą rasite internetinio vadovo skyriuje „Meniu vadovas“.

ATKŪRIMO MENIU

Ištrinti

Atkūrimo aplankas

Atkūrimo rodymo parinktys

Dviejų formatų įrašymo PB lizdas

Vaizdo peržiūra

Ištrynus

Pasukite aukštai

Kopijuoti vaizdą (-ius)

Skaidrių demonstravimas

Įvertinimas

FOTO FOOTING MENIU

Iš naujo nustatykite fotografavimo meniu

Saugojimo aplankas

Failų pavadinimai

Vaidmuo, kurį atlieka korta 2 lizde

Pasirinkite vaizdo sritį

Vaizdo kokybė

Paveikslėlio dydis

NEF (RAW) įrašymas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite vaizdo valdymą

Tvarkykite vaizdo valdymą

Spalvų erdvė

Aktyvus D-Lighting

Ilgos ekspozicijos NR

Aukštas ISO NR

Vinjetės valdymas

Difrakcijos kompensacija

Automatinis iškraipymo valdymas

Mirgėjimo mažinimo fotografavimas

Matavimas

Blykstės valdymas

Blykstės režimas

Blykstės kompensavimas

Fokusavimo režimas

AF srities režimas

Vibracijos mažinimas

Automatinis kadravimas

Daugkartinė ekspozicija

HDR (didelis dinaminis diapazonas)

Fotografavimas intervaliniu laikmačiu

Time-lapse filmas

Fokusavimo perjungimo fotografavimas

Tyli fotografija

FILMO FOTO MENIU

Iš naujo nustatykite filmavimo meniu

Failų pavadinimai

Kelionės tikslas

Pasirinkite vaizdo sritį

Kadro dydis / kadrų dažnis

Filmo kokybė

Filmo failo tipas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite vaizdo valdymą

Tvarkykite vaizdo valdymą

Aktyvus D-Lighting

Aukštas ISO NR

Vinjetės valdymas

Difrakcijos kompensacija

Automatinis iškraipymo valdymas

Mirgėjimo mažinimas

Matavimas

Fokusavimo režimas

AF srities režimas

Vibracijos mažinimas

Elektroninis VR

Mikrofono jautrumas

Attenuatorius

Dažnio atsakas

Vėjo triukšmo mažinimas

Ausinių garsumas

Laiko kodas

PRISTATYMAS NUSTATYMŲ MENIU

Iš naujo nustatykite pasirinktinius nustatymus

automatinis fokusavimas

a1

AF-C prioriteto pasirinkimas

a2

AF-S prioriteto pasirinkimas

a3

Fokusavimo stebėjimas su užraktu

a4

Automatinio srities AF veido/akių aptikimas

a5

Naudojami fokusavimo taškai

a6

Išsaugokite taškus pagal orientaciją

a7

AF aktyvinimas

a8

Apriboti AF srities režimo pasirinkimą

a9

Fokusavimo taško apvyniojimas

a10

Fokusavimo taško parinktys

a11

AF prasto apšvietimo sąlygomis

a12

Integruotas AF pagalbinis apšvietimas

a13

Rankinio fokusavimo žiedas AF režimu

b Matavimas / ekspozicija

b1

EV žingsniai ekspozicijos valdymui

b2

Lengvas ekspozicijos kompensavimas

b3

Centrinis svertinis plotas

b4

Tiksliai sureguliuokite optimalią ekspoziciją

c Laikmačiai/AE užraktas

c1

Užrakto atleidimo mygtukas AE-L

c2

Laikmatis

c3

Išjungimo delsa

d Fotografavimas / ekranas

d1

CL režimo fotografavimo greitis

d2

Maks. nuolatinis išleidimas

d3

Sinchronizuoti. atleidimo režimo parinktys

d4

Ekspozicijos delsos režimas

d5

Užrakto tipas

d6

Failų numerių seka

d7

Taikykite tiesioginio vaizdo nustatymus

d8

Rėmelių tinklelio ekranas

d9

Didžiausi akcentai

d10

Peržiūrėkite viską nepertraukiamu režimu

e Fotografavimas serijomis / blykstė

e1

Blykstės sinchronizavimo greitis

e2

Blykstės užrakto greitis

e3

Ekspozicijos komp. blykstei

e4

Automatinis c ISO jautrumo valdymas

e5

Modeliavimo blykstė

e6

Automatinis serijų fotografavimas (režimas M)

e7

Užsakymas skliausteliuose

f Valdikliai

f1

Tinkinti i meniu

f2

Pasirinktiniai valdikliai

f3

Gerai mygtukas

f4

Užrakto spd ir diafragmos užraktas

f5

Tinkinkite komandų ratukus

f6

Atleiskite mygtuką, kad galėtumėte naudoti ratuką

f7

Atvirkštiniai indikatoriai

g Filmas

g1

Tinkinti i meniu

g2

Pasirinktiniai valdikliai

g3

Gerai mygtukas

g 4

AF greitis

g5

AF sekimo jautrumas

g6

Paryškinkite ekraną

NUSTATYMO MENIU

Formatuokite atminties kortelę

Išsaugokite vartotojo nustatymus

Iš naujo nustatyti vartotojo nustatymus

Kalba

Laiko juosta ir data

Monitoriaus ryškumas

Stebėkite spalvų balansą

Vaizdo ieškiklio ryškumas

Vaizdo ieškiklio spalvų balansas

Apriboti monitoriaus režimo pasirinkimą

Informacinis ekranas

AF tikslaus derinimo parinktys

Ne procesoriaus objektyvo duomenys

Išvalykite vaizdo jutiklį

Vaizdas Dust Off nuotr. nuotrauka

Pikselių atvaizdavimas

Vaizdo komentaras

Autorių teisių informacija

Pyptelėjimo parinktys

Jutikliniai valdikliai

HDMI

Vietos duomenys

Belaidžio nuotolinio valdymo (WR) parinktys

Priskirkite nuotolinio valdymo (WR) Fn mygtuką

Lėktuvo rėžimas

Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio

Prisijunkite prie kompiuterio

Atitikties ženklinimas

Informacija apie akumuliatorių

USB maitinimo tiekimas

Energijos taupymas

Tuščios angos atleidimo užraktas

Išsaugoti / įkelti meniu nustatymus

Iš naujo nustatykite visus nustatymus

Firmware versija

RETUŠAVIMO MENIU

NEF (RAW) apdorojimas

Apkarpyti

Pakeisti dydį

D-Apšvietimas

Raudonų akių efekto korekcija

Ištiesinti

Iškraipymo valdymas

Perspektyvinė kontrolė

Vienspalvis

Vaizdo perdanga

Apkarpyti filmą

MANO MENIU

Pridėti elementus

Pašalinti elementus

Reitinguoti elementus

Pasirinkite skirtuką