Prijunkite fotoaparatą naudodami pateiktą USB kabelį. Tada galite naudoti Nikon NX Studio programinę įrangą, kad nukopijuotumėte nuotraukas į kompiuterį, kad galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti. Norėdami gauti informacijos apie belaidžio ryšio su kompiuteriais užmezgimą, žr. „Prisijungimas prie kompiuterių per Wi-Fi“ ( Prisijungimas prie kompiuterių per „Wi-Fi “) skyriuje „Belaidžio ryšio su kompiuteriais arba išmaniaisiais įrenginiais užmezgimas“.

„NX Studio“ diegimas

Diegdami NX Studio jums reikės interneto ryšio. Apsilankykite Nikon svetainėje, kad gautumėte naujausios informacijos, įskaitant sistemos reikalavimus.

 • Atsisiųskite naujausią NX Studio diegimo programą iš toliau pateiktos svetainės ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte diegimą.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Atminkite, kad naudojant ankstesnes NX Studio versijas, gali nepavykti atsisiųsti nuotraukų iš fotoaparato.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį naudojant NX Studio

Išsamias instrukcijas rasite internetiniame žinyne.

 1. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.

  Išjungę fotoaparatą ir įsitikinę, kad įdėta atminties kortelė, prijunkite pateiktą USB kabelį, kaip parodyta.

  Kortelių skaitytuvo naudojimas

  Nuotraukas taip pat galima kopijuoti iš atminties kortelės, įdėtos į trečiosios šalies kortelių skaitytuvą. Tačiau turėtumėte patikrinti, ar kortelė yra suderinama su kortelių skaitytuvu.

 2. Įjunkite fotoaparatą.

  • Bus paleistas „NX Studio“ komponentas „Nikon Transfer 2“. Nikon Transfer 2 vaizdo perkėlimo programinė įranga įdiegta kaip NX Studio dalis.

  • Jei rodomas pranešimas, raginantis pasirinkti programą, pasirinkite Nikon Transfer 2.

  • Jei Nikon Transfer 2 nepasileidžia automatiškai, paleiskite NX Studio ir spustelėkite piktogramą „Importuoti“.

 3. Spustelėkite [ Pradėti perkėlimą ].

  Atminties kortelėje esančios nuotraukos bus nukopijuotos į kompiuterį.

 4. Išjunkite fotoaparatą.

  Baigę perkėlimą, atjunkite USB kabelį.

„Windows 10“ ir „Windows 8.1“.

Prijungus fotoaparatą, „Windows 10“ ir „Windows 8.1“ gali rodyti automatinio paleidimo raginimą.

Spustelėkite dialogo langą, tada spustelėkite [ Nikon Transfer 2 ], kad pasirinktumėte Nikon Transfer 2.

macOS

Jei Nikon Transfer 2 nepasileidžia automatiškai, patvirtinkite, kad fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programą, kuri pateikiama kartu su macOS) ir pasirinkite Nikon Transfer 2 kaip programą, kuri atidaroma aptikus fotoaparatą.

Atsargiai: vaizdo įrašų perkėlimas

Nebandykite perkelti vaizdo įrašų iš atminties kortelės, kai ji įdėta į kito gamintojo ar modelio fotoaparatą. Tai padarius, vaizdo įrašai gali būti ištrinti jų neperkėlus.

Įspėjimai: Jungimasis prie kompiuterių
 • Neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido, kol vyksta perdavimas.

 • Nenaudokite jėgos ir nemėginkite kišti jungčių kampu. Atjungdami laidą taip pat būtinai laikykite jungtis tiesiai.

 • Prieš prijungdami arba atjungdami kabelį, visada išjunkite fotoaparatą.

 • Kad duomenų perdavimas nenutrūktų, įsitikinkite, kad fotoaparato baterija yra visiškai įkrauta.

USB šakotuvai

Prijunkite fotoaparatą tiesiai prie kompiuterio; nejunkite laido per USB šakotuvą arba klaviatūrą. Prijunkite fotoaparatą prie iš anksto įdiegto USB prievado.