• Prieš įdėdami arba išimdami bateriją, išjunkite fotoaparatą.

  • Naudodami akumuliatorių, kad oranžinės spalvos akumuliatoriaus fiksatorius būtų nuspaustas vienoje pusėje, stumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių, kol užraktas užsifiksuos.

Baterijos išėmimas

Norėdami išimti bateriją, išjunkite fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį. Paspauskite akumuliatoriaus skląstį rodyklės kryptimi, kad atlaisvintumėte akumuliatorių, tada išimkite akumuliatorių ranka.

Baterijos lygis

  • Kai fotoaparatas įjungtas, akumuliatoriaus lygis rodomas fotografavimo ekrane.

    Monitorius

    Vaizdo ieškiklis

  • Akumuliatoriaus lygio ekranas keičiasi, kai akumuliatoriaus lygis mažėja, nuo L iki K , J , I ir H . Kai akumuliatoriaus lygis nukrenta iki H , sustabdykite fotografavimą ir įkraukite akumuliatorių arba paruoškite atsarginę bateriją.

  • Jei pranešimas [ Užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite akumuliatorių. ], įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.