Toliau aprašomos naujos funkcijos, pasiekiamos naudojant fotoaparato „C“ programinės įrangos versiją 1.10.

Fokusavimo padėties išsaugojimas

Į sąrankos meniu buvo įtraukta parinktis [ Išsaugoti fokusavimo padėtį ]. Jei pasirinkta [ On ], fokusavimo padėtis, galiojanti išjungus fotoaparatą, bus atkurta, kai kitą kartą įjungiate fotoaparatą.

  • Fokusavimo padėtis gali keistis koreguojant priartinimą arba aplinkos temperatūros svyravimus.

  • Ši parinktis taikoma tik tada, kai fotoaparatas naudojamas su Z tipo automatinio fokusavimo objektyvais.

  • Pasirinkus [ On ], gali pailgėti fotoaparato paleidimo laikas.