Nuotraukos gali būti apsaugotos, kad jos nebūtų netyčia ištrintos. Tačiau suformatavus atminties kortelę, apsaugotos nuotraukos bus ištrintos.

  1. Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite mygtuką K
  2. Pasirinkite norimą nuotrauką ir paspauskite mygtuką i .

    Bus rodomas atkūrimo i meniu.

  3. Pažymėkite [ Apsaugoti ] ir paspauskite J
    • Apsaugotos nuotraukos pažymėtos P piktograma.

    • Norėdami pašalinti apsaugą, parodykite arba pažymėkite nuotrauką ir dar kartą pasirinkite [ Apsaugoti ].

Apsaugos pašalinimas iš visų nuotraukų

Norėdami pašalinti apsaugą nuo visų nuotraukų, esančių aplanke arba aplankuose, šiuo metu pasirinktame [ Playback folder ] atkūrimo meniu, i meniu pasirinkite [ Unprotect all ].