Pasirinktos nuotraukos gali būti įvertintos arba pažymėtos kaip galimos vėliau ištrinti. Įvertinimus taip pat galima peržiūrėti NX Studio. Apsaugotos nuotraukos negali būti vertinamos.

  1. Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite mygtuką K
  2. Pasirinkite norimą nuotrauką ir paspauskite mygtuką i .

    Bus rodomas atkūrimo i meniu.

  3. Pažymėkite [ Rating ] ir paspauskite J
  4. Pasirinkite įvertinimą.
    • Pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte įvertinimą nuo nulio iki penkių žvaigždučių, arba pasirinkite d , kad pažymėtumėte nuotrauką kaip galimą ištrinti vėliau.

    • Paspauskite J , kad pasirinktumėte pažymėtą parinktį.