Toliau pateikiami kai kurių dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimai.

  • Programos „SnapBridge“ trikčių šalinimo informaciją galite rasti internetiniame programos žinyne, kurį galite peržiūrėti adresu:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Norėdami gauti informacijos apie belaidžio siųstuvo paslaugų programą, žr. šios programos internetinį žinyną.

Problema

Sprendimas

Kamera rodo TCP/IP klaidą.

Ryšio nustatymus reikia koreguoti. Patikrinkite pagrindinio kompiuterio arba belaidžio maršruto parinktuvo nustatymus ir atitinkamai sureguliuokite fotoaparato nustatymus ( Tinklo nustatymai ).

Kamera rodo klaidą „nėra atminties kortelės“.

Atminties kortelė įdėta neteisingai arba visai neįdėta. Įsitikinkite, kad atminties kortelė tinkamai įdėta ( Atminties kortelių įdėjimas ).

Įkėlimas pertraukiamas ir nepavyksta atnaujinti.

Įkėlimas bus tęsiamas, jei fotoaparatas bus išjungtas ir vėl įjungtas ( Nuotraukų įkėlimas ).

Ryšys nepatikimas.

Jei jungiantis prie išmaniojo įrenginio [ Kanalas ] pasirinktas [ Automatinis ], pasirinkite [ Rankinis ] ir kanalą pasirinkite rankiniu būdu ( Wi-Fi ryšys ).

Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio infrastruktūros režimu, patikrinkite, ar maršruto parinktuvas nustatytas į kanalą nuo 1 iki 8 ( Tinklo nustatymai ).