• SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD‑3C, LLC prekių ženklai.

  • „Windows“ yra registruotasis prekės ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

  • Apple®, App Store®, Apple logotipai, iPhone®, iPad®, Mac ir macOS yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir (arba) kitose šalyse.

  • Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai. „Android“ robotas atkuriamas arba modifikuojamas iš „Google“ sukurto ir bendrinamo darbo ir naudojamas pagal „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licencijoje aprašytas sąlygas.

  • IOS yra Cisco Systems, Inc. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

  • HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

  • „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o Nikon naudoja tokius ženklus pagal licenciją.

  • „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

  • Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktoje dokumentacijoje paminėti prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiškia, kad priedas buvo sukurtas specialiai prijungti prie ženklelyje nurodytų „Apple“ produktų, o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą arba jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atminkite, kad šio priedo naudojimas su Apple gaminiu gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

„FreeType“ licencija („FreeType2“)

Dalis šios programinės įrangos yra autorių teisės © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Visos teisės saugomos.

MIT licencija („HarfBuzz“)

Dalis šios programinės įrangos priklauso autorių teisėms © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Visos teisės saugomos.

„Unicode®“ simbolių duomenų bazės licencija („Unicode®“ simbolių duomenų bazė)

Šio gaminio programinė įranga naudoja Unicode® simbolių duomenų bazės licencijos atvirojo kodo programinę įrangą. Programinės įrangos licencijos sąlygos yra tokios:

PRANEŠIMAS APIE AUTORIŲ TEISES IR LEIDIMUS

Autoriaus teisės © 1991–2019 Unicode, Inc. Visos teisės saugomos.

Platinama pagal naudojimo sąlygas
https://www.unicode.org/copyright.html .

Nemokamas leidimas suteikiamas bet kuriam asmeniui, gaunančiam Unicode duomenų failų ir bet kokios susijusios dokumentacijos (toliau – duomenų rinkmenos) arba Unicode programinės įrangos ir bet kokios susijusios dokumentacijos (toliau – programinė įranga) kopijas dirbti su duomenų failais. arba Programinė įranga be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti ir (arba) parduoti Duomenų rinkmenų ar programinės įrangos kopijas ir leisti asmenims, kuriems yra pateikti duomenų failai ar programinė įranga, daryti. taigi, su sąlyga, kad

  • (i) šis pranešimas apie autorių teises ir leidimą pateikiamas su visomis duomenų failų ar programinės įrangos kopijomis arba

  • (ii) šis pranešimas apie autorių teises ir leidimą pateikiamas susijusioje dokumentacijoje.

DUOMENŲ FAILĖS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA PATEIKIAMI „TOKIOS, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, GARANTIJAS, DĖL PARDUOTA, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NESUTEIKIMO NUOMODYMUI. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS AR TURĖTOJAI, ĮTRAUKTI Į ŠĮ PRANEŠIMĄ, NEATSAKO UŽ JOKIĄ PAREIŠKĄ, ARBA BET KOKIĄ SPECIALĄ NETIESIOGINĘ ARBA SEKMĖS ŽALĄ ARBA BET KOKIĄ ŽALĄ, DĖL ŽALOS, DĖL NAUDOJIMO DUOMENŲ AR NAUDOJIMO DUOMENŲ. KITI KRISTINIAI VEIKSMAI, ATLIEKAMI DĖL DUOMENŲ FAILŲ AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR ATVEIKIMO ARBA SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SUSIJUSI.

Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, autorių teisių turėtojo vardas negali būti naudojamas reklamuojant ar kitaip skatinant šių duomenų failų ar programinės įrangos pardavimą, naudojimą ar kitus sandorius be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo leidimo.

AVC patentų portfelio licencija

Šis produktas yra licencijuotas pagal AVC patentų portfelio licenciją, skirtą vartotojo asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, siekiant (i) koduoti vaizdo įrašą pagal AVC standartą („AVC vaizdo įrašas“) ir (arba ) (ii) iššifruoti AVC vaizdo įrašą, kuris buvo užkoduotas vartotojo, užsiimančio asmenine ir nekomercine veikla, ir (arba) gautas iš vaizdo įrašų teikėjo, turinčio licenciją teikti AVC vaizdo įrašus. Jokia licencija nesuteikiama arba nebus numanoma jokiam kitam naudojimui. Papildomos informacijos galite gauti iš MPEG LA, LLC Žr
https://www.mpegla.com