Naudodami belaidį blykstės valdymą (Advanced Wireless Lighting arba AWL), fotografuokite naudodami vieną ar daugiau nuotolinių blyksčių. Informacijos apie blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo, naudojimą, žr. „Fotografija su blykste fotoaparate“ ( Fotografavimas su blykste fotoaparatu ).

Visame šiame skyriuje operacijos su priedu, prijungtu prie fotoaparato, žymimos C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie nuotolinių blykstės įrenginių naudojimą ( f ) rasite su blykstės įrenginiu pateiktame vadove.

Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas

Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti naudojant:

  • radijo signalai * ( Radio AWL ),

  • optiniai signalai iš blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo ( Optinis AWL ),

  • radijo signalus, su papildomu apšvietimu, kurį užtikrina ant batų pritvirtintas blykstės įrenginys * ( Prie bato pritvirtintos blykstės pridėjimas ) arba

  • kombinuoti radijo ir optiniai signalai * ( Optical/Radio AWL ).

  • Radijo blykstės valdymas galimas tik tada, kai prie fotoaparato prijungtas WR-R10.