Iliustracijos tikslais ekranai rodomi, kai šviečia visi indikatoriai.

Monitorius

Nuotraukų režimas

1

Fotografavimo režimas ( režimo ratukas )

2

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

3

Vartotojo nustatymo režimas ( U1 , U2 ir U3 (naudotojo nustatymų režimai) )

4

AF srities skliaustai ( AF srities režimas )

5

Blykstės režimas ( blykstės režimai )

6

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

t piktograma ( t piktograma )

Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ ( dedamos atminties kortelės , nėra įdėtos atminties kortelės )

7

Atleidimo režimas ( c / E (atleidimo režimo / laikmačio) mygtukas , atleidimo režimas )

8

Fokusavimo taškas ( fotografavimas ( b režimas) , AF srities režimas )

9

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

10

AF srities režimas ( AF-area Mode )

11

Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )

12

Vaizdo valdymas ( Nustatyti vaizdo valdymą )

13

Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

14

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )

15

Vaizdo sritis ( Pasirinkite vaizdo sritį )

16

Vaizdo dydis ( vaizdo dydis )

17

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybė )

18

i piktograma ( i meniu )

19

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

20

Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės gretinimas )

Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų serijoje ( baltos spalvos balanso serijų serija )

Kadrų skaičius ADL serijų serijoje ( ADL Bracketing )

HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )

Daugkartinės ekspozicijos skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

21

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

Automatinis serijų fotografavimas ( automatinis serijų keitimas )

22

Blykstės paruošimo indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )

23

„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likęs ekspozicijų skaičius )

24

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

25

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( „Wi-Fi“ ryšys )

26

ISO jautrumas ( S mygtukas )

27

ISO jautrumo indikatorius ( S mygtukas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius (Automatinis ISO jautrumo valdymas )

28

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

29

Blykstės kompensavimo indikatorius (blykstės kompensavimas )

30

Subjekto sekimo AF ( Subject-Tracking AF )

31

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

32

Diafragmos užrakto piktograma (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

33

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

34

Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )

35

Užrakto greičio užrakto piktograma (f4: užrakto greitis ir diafragmos užraktas )

36

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

37

Matavimas ( Matavimas )

38

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Exposure Lock )

39

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

40

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

41

Mirgėjimo aptikimas ( mirgėjimo mažinimo fotografavimas )

42

Užrakto tipas ( d5: užrakto tipas )

Tylioji fotografija ( Silent Photography )

43

Ekspozicijos delsos režimas ( d4: ekspozicijos delsos režimas )

44

Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )

45

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

46

Fotografavimas lietimu ( lietimui jautrūs valdikliai , jutiklinis užraktas )

47

Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius ( d7: Taikyti nustatymus tiesioginiam vaizdui)

48

Įspėjimas apie temperatūrą

Temperatūros įspėjimai
  • Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas ir atgalinės atskaitos laikmatis. Kai laikmatis pasieks nulį, fotografavimo ekranas išsijungs.

  • Pasiekus trisdešimties sekundžių ribą, laikmatis tampa raudonas. Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą.

Informacinis ekranas

1

Fotografavimo režimas ( režimo ratukas )

2

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

3

Vartotojo nustatymo režimas ( U1 , U2 ir U3 (naudotojo nustatymų režimai) )

4

Užrakto greičio užrakto piktograma (f4: užrakto greitis ir diafragmos užraktas )

5

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

6

Diafragmos užrakto piktograma (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

7

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

8

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

Ekspozicijos ir blykstės gretinimas ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų fotografavimas

ADL bracketing ( ADL bracketing )

9

Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )

1

Blykstės kompensavimo indikatorius (blykstės kompensavimas )

2

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

Ekspozicijos kompensavimo vertė ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

3

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

4

„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likęs ekspozicijų skaičius )

5

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

6

i piktograma ( i meniu )

7

ISO jautrumas ( S mygtukas )

8

ISO jautrumo indikatorius ( S mygtukas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius (Automatinis ISO jautrumo valdymas )

9

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

10

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Exposure Lock )

1

Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

2

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( „Wi-Fi“ ryšys )

3

Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius ( Long Exposure NR )

4

Užrakto tipas ( d5: užrakto tipas )

Tylioji fotografija ( Silent Photography )

5

Ekspozicijos delsos režimas ( d4: ekspozicijos delsos režimas )

6

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

t piktograma ( t piktograma )

7

Blykstės valdymo režimas (blykstės valdymo režimas )

8

„Pyptelėjimo“ indikatorius ( pyptelėjimo parinktys )

9

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

10

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

11

„Wi-Fi“ ryšys ( „Wi-Fi“ ryšys )

12

Atleidimo režimas ( c / E (atleidimo režimo / laikmačio) mygtukas , atleidimo režimas )

13

AF srities režimas ( AF-area Mode )

14

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

15

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

16

Peržiūrėti atminties kortelės informaciją ( Peržiūrėti atminties kortelės informaciją )

17

Matavimas ( Matavimas )

18

Vaizdo dydis ( vaizdo dydis )

19

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )

20

Nustatyti vaizdo valdymą ( Nustatyti vaizdo valdymą )

21

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybė )

22

Blykstės režimas ( blykstės režimai )

23

Įspėjimas apie temperatūrą

Filmo režimas

1

Įrašymo indikatorius ( Filmavimas ( b režimas) )

„Nėra filmo“ indikatorius ( 0 piktograma )

2

Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )

3

Paskirtis ( paskirties vieta )

4

Kadro dydis ir sparta / vaizdo kokybė ( kadro dydis ir dažnis / vaizdo kokybė )

5

Likęs laikas ( Filmavimas ( b režimas) )

6

Laiko kodas ( Timecode )

7

Failo pavadinimas ( Failo pavadinimo )

8

Vėjo triukšmo mažinimas ( vėjo triukšmo mažinimas )

9

Ausinių garsumas ( Ausinių garsumas )

10

Išleidimo režimas (fotografija; filmai )

11

Garso lygis ( mikrofono jautrumas )

12

Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )

13

Dažnio atsakas ( Frequency Response )

14

Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )

15

Paryškinimo ekranas ( g6: Highlight Display )

Vaizdo ieškiklis

Nuotraukų režimas

1

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

2

Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius ( d7: Taikyti nustatymus tiesioginiam vaizdui)

3

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

4

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

t piktograma ( t piktograma )

Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ ( dedamos atminties kortelės , nėra įdėtos atminties kortelės )

5

Blykstės režimas ( blykstės režimai )

6

Atleidimo režimas ( c / E (atleidimo režimo / laikmačio) mygtukas , atleidimo režimas )

7

Fokusavimo režimas ( Focus Mode )

8

AF srities režimas ( AF-area Mode )

9

Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Vaizdo valdymas ( Nustatyti vaizdo valdymą )

11

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )

12

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybė )

13

Vaizdo dydis ( vaizdo dydis )

14

Vaizdo sritis ( Pasirinkite vaizdo sritį )

15

Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

16

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( „Wi-Fi“ ryšys )

17

Fokusavimo taškas ( fotografavimas ( b režimas) , AF srities režimas )

18

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

19

Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės gretinimas )

Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų serijoje ( baltos spalvos balanso serijų serija )

Kadrų skaičius ADL serijų serijoje ( ADL Bracketing )

HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )

Daugkartinės ekspozicijos skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

20

Subjekto sekimo AF ( Subject-Tracking AF )

21

Blykstės kompensavimo indikatorius (blykstės kompensavimas )

22

Blykstės paruošimo indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )

23

„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likęs ekspozicijų skaičius )

24

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

25

ISO jautrumas ( S mygtukas )

26

ISO jautrumo indikatorius ( S mygtukas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius (Automatinis ISO jautrumo valdymas )

27

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

28

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )

Automatinis serijų fotografavimas ( automatinis serijų keitimas )

29

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

30

Diafragmos užrakto piktograma (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

31

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

32

Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )

33

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

34

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Exposure Lock )

35

Vartotojo nustatymo režimas ( U1 , U2 ir U3 (naudotojo nustatymų režimai) )

36

Matavimas ( Matavimas )

37

Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )

38

Ekspozicijos delsos režimas ( d4: ekspozicijos delsos režimas )

39

Užrakto tipas ( d5: užrakto tipas )

Tylioji fotografija ( Silent Photography )

40

Fotografavimo režimas ( režimo ratukas )

41

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

42

Mirgėjimo aptikimas ( mirgėjimo mažinimo fotografavimas )

43

Užrakto greičio užrakto piktograma (f4: užrakto greitis ir diafragmos užraktas )

44

AF srities skliaustai ( AF srities režimas )

45

Įspėjimas apie temperatūrą

Filmo režimas

1

Kadro dydis ir sparta / vaizdo kokybė ( kadro dydis ir dažnis / vaizdo kokybė )

2

Failo pavadinimas ( Failo pavadinimo )

3

Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )

4

Įrašymo indikatorius ( Filmavimas ( b režimas) )

„Nėra filmo“ indikatorius ( 0 piktograma )

5

Laiko kodas ( Timecode )

6

Likęs laikas ( Filmavimas ( b režimas) )

7

Paskirtis ( paskirties vieta )

8

Išleidimo režimas (fotografija; filmai )

9

Garso lygis ( mikrofono jautrumas )

10

Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )

11

Dažnio atsakas ( Frequency Response )

12

Vėjo triukšmo mažinimas ( vėjo triukšmo mažinimas )

13

Ausinių garsumas ( Ausinių garsumas )

14

Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )

15

Paryškinimo ekranas ( g6: Highlight Display )