Norėdami vienu metu naudoti optinį ir radijo AWL, pritvirtinkite WR-R10 ir pritvirtinkite SU-800 arba pagrindinę blykstę, kuri palaiko optinio blykstės valdymą (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 arba SB-500). ant aksesuarų batų.

  • Užmegzkite ryšius tarp WR-R10 ir visų radijo bangomis valdomų blykstės įrenginių ( Belaidžio ryšio užmezgimas ).

  • Jei SB-500 yra pritvirtintas prie fotoaparato priedų lizdo, pasirinkite [ Optical/radio AWL ] skiltyje [ Wireless Flash options ]. Naudojant kitus blykstės įrenginius arba SU-800, [ Wireless flash options ] automatiškai nustatomas į [ Optical/radio AWL ].

  • Vienintelė [ Remote flash control ] parinktis bus [ Grupinė blykstė ].

  • Nuotolinius blykstės įrenginius galima sudėti į šešias grupes (A–F). Sudėkite optiškai valdomus įrenginius į grupes A–C, o radijo bangomis valdomus – į grupes D–F. Norėdami parodyti D–F grupių parinktis, paspauskite 1 arba 3 ekrane [ Grupės blykstės parinktys ].