Бірнеше кескінді жою.

Опция Сипаттама
Q Таңдалған Таңдалған суреттерді жою.
i Күнді таңдаңыз Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді жойыңыз.
R Барлық Қазіргі уақытта ойнату үшін таңдалған қалтадағы барлық суреттерді жойыңыз.