Суреттер түсіргеннен кейін бірден автоматты түрде көрсетілетінін немесе көрсетілмейтінін таңдаңыз.

Опция Сипаттама
Қосулы Суреттер түсірілген кезде таңдалған дисплейде (монитор немесе көріністапқыш) пайда болады.
Қосулы (тек монитор) Суреттер түсіруден кейін монитор кадрларды кадрға түсіру үшін пайдаланылғанда ғана көрсетіледі. Түсіру кезінде суреттер көріністапқышта көрсетілмейді.
Өшірулі Суреттерді тек K түймесін басу арқылы көруге болады.