Қосу таңдалса, ойнату кезінде көрсету үшін «биік» (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады. Түсіру кезінде камераның өзі тиісті бағытта болғандықтан, кескінді қарап шығу кезінде кескіндер автоматты түрде бұрылмайтынын ескеріңіз.