Кескін жойылғаннан кейін көрсетілетін суретті таңдаңыз.

Опция Сипаттама
S Келесіні көрсету Келесі сурет көрсетіледі (егер келесі сурет болмаса - яғни жойылған сурет соңғы сурет болса - алдыңғы сурет көрсетіледі).
T Алдыңғыны көрсету Алдыңғы сурет көрсетіледі (алдыңғы сурет болмаса — яғни жойылған сурет бірінші сурет болса — келесі сурет көрсетіледі).
U Бұрынғыдай жалғастырыңыз Суреттерді жазылған ретпен айналдырсаңыз, Келесі суретті көрсету үшін сипатталғандай көрсетіледі. Егер суреттерді кері ретпен айналдырсаңыз, алдыңғы сурет Алдыңғы суретті көрсету үшін сипатталғандай көрсетіледі.