Келесі ISO сезімталдық параметрлерін реттеңіз.

  • Максималды сезімталдық : ISO 200 және 25600 арасындағы мәндердің ішінен автоматты ISO сезімталдығын басқару үшін жоғарғы шекті таңдаңыз. Автоматты ISO сезімталдығын басқару P , S және A режимдерінде және M режимінде автоматты ISO басқару (M режимі) үшін Қосулы таңдалғанда пайдаланылады. .
  • Автоматты ISO сезімталдығы (M режимі) : M режимінде автоматты ISO сезімталдығын басқаруды қосу үшін Қосулы , ISO сезімталдығы ( M режимі) үшін таңдалған мәнді пайдалану үшін Өшірулі опциясын таңдаңыз.
  • ISO сезімталдығы (M режимі) : ISO 100 және 25600 арасындағы мәндерден M режимі үшін ISO сезімталдығын таңдаңыз. Автоматты ISO сезімталдығын басқару басқа режимдерде пайдаланылады.

ISO сезімталдығын автоматты басқару

Жоғары ISO сезімталдықта камерада фокустау қиын болуы мүмкін және шу (кездейсоқ бөлінген жарқын пикселдер, тұман немесе сызықтар) артуы мүмкін. Бұған ISO сезімталдық параметрлері > Максималды сезімталдық үшін төменгі мәнді таңдау арқылы жол бермеуге болады.