Бейнефильм режимінде түсірілген фотосуреттер үшін босату режимін таңдауға болады ( 0 Фильмдерді түсіру ( b режимі) ).

Опция Сипаттама
U Бір кадр Ысырманы босату түймесі басылған сайын камера бір фотосурет түсіреді. Таңдалған опцияға қарамастан, әрбір фильммен ең көбі 40 фотосурет түсіруге болады.
c Үздіксіз Камера ысырманы босату түймешігін басып тұрғанда фотосуреттерді түсіреді; түсіру дисплейінде жарылыс үшін қолжетімді уақыт ұзақтығы көрсетіледі. Кадр жиілігі фильм түсіру мәзірінде кадр өлшемі/кадр жиілігі үшін таңдалған опцияға байланысты өзгереді. Бейнефильм түсіру орындалып жатқанда бір уақытта тек бір фотосурет түсіруге болады.