Кірістірілген немесе сыртқы микрофондарды қосыңыз немесе өшіріңіз немесе микрофон сезімталдығын реттеңіз. Сезімталдықты автоматты түрде реттеу үшін « Автоматты » немесе дыбыс жазуды өшіру үшін « Микрофонды өшіру » опциясын таңдаңыз; микрофон сезімталдығын қолмен таңдау үшін Қолмен опциясын таңдап, сезімталдықты таңдаңыз.

2 белгішесі

Микрофон сезімталдығы үшін таңдалған Микрофон өшірулі күйде жазылған фильмдер 2 белгішесі арқылы көрсетіледі.