Бейнефильм жазу үшін оптикалық дірілді азайту опциясын таңдаңыз ( 0 Optical VR ). Фотосуреттер үшін қазір таңдалған опцияны пайдалану үшін Фотосурет параметрлерімен бірдей опциясын таңдаңыз.