“NEF (RAW) өңдеу” NEF (RAW) фотосуреттерін JPEG сияқты басқа пішімдерге түрлендіру үшін пайдаланылады. Камерада NEF (RAW) фотосуреттерінің JPEG көшірмелерін жасау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. NEF (RAW) өңдеу опциясын таңдаңыз.

  Ретуш мәзірінде NEF (RAW) өңдеуді бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Суреттер қалай таңдалатынын таңдаңыз.

  Келесі опциялардан таңдаңыз:

  • Сурет(терді) таңдау: бір немесе бірнеше суретті қолмен таңдаңыз.
  • Таңдалған күн : таңдалған күндерде түсірілген барлық NEF (RAW) кескіндерінің JPEG көшірмелерін жасаңыз.
  • Барлық кескіндерді таңдау : Жад картасындағы барлық NEF (RAW) кескіндерінің JPEG көшірмелерін жасаңыз (4-қадамға өтіңіз).

 3. Фотосуреттерді таңдаңыз.

  2-қадамда Сурет(терді) таңдау опциясын таңдасаңыз, осы камерамен жасалған тек NEF (RAW) кескіндерінің тізімі берілген суретті таңдау диалогтық терезесі көрсетіледі. Мульти селекторды пайдаланып кескіндерді бөлектеңіз және таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін W түймесін түртіңіз; таңдалған кескіндер L белгішесі арқылы көрсетіледі. Бөлектелген кескінді толық экранда көру үшін X түймесін түртіп, ұстап тұрыңыз. Таңдауыңыз аяқталғаннан кейін 4-қадамға өту үшін J түймесін басыңыз.

  2-қадамда Күнді таңдау опциясын таңдасаңыз, күндер тізімі көрсетіледі. Мульти селекторды пайдаланып күндерді бөлектеңіз және таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін 2 түймесін басыңыз. Таңдалған күндерде түсірілген барлық NEF (RAW) суреттерін таңдау үшін J түймесін басып, 4-қадамға өтіңіз.

 4. JPEG көшірмелері үшін параметрлерді таңдаңыз.

  Төменде тізімделген параметрлерді реттеңіз немесе фотосурет түсірілген кезде әрекет ететін параметрді пайдалану үшін Түпнұсқа (бар болса) опциясын таңдаңыз (түпнұсқа параметрлері алдын ала қараудың астында берілген). Экспозиция компенсациясын тек −2 және +2 EV арасындағы мәндерге орнатуға болатынын ескеріңіз.

  1 Кескін сапасы
  2 Кескін өлшемі
  3 Ақ баланс
  4 Экспозиция компенсациясы
  5 Picture Control параметрін орнатыңыз

  6 Жоғары ISO NR
  7 Түс кеңістігі
  8 Виньетканы бақылау
  9 Дифракциялық компенсация
  10 Белсенді D-жарықтандыру
 5. Фотосуреттерді көшіріңіз.

  EXE пәрменін бөлектеңіз және таңдалған фотосуреттің JPEG көшірмесін жасау үшін J түймесін басыңыз (бірнеше фотосурет таңдалса, растау диалогы көрсетіледі; Иә түймесін бөлектеп, таңдалған фотосуреттердің JPEG көшірмелерін жасау үшін J түймесін басыңыз). Фотосуреттерді көшірмей шығу үшін K түймесін басыңыз.