Таңдалған фотосуреттердің шағын көшірмелерін жасау үшін камера мәзірінің N қойындысындағы Өлшемді өзгерту опциясын пайдаланыңыз.

 1. Өлшемін өзгерту опциясын таңдаңыз.

  N қойындысында Өлшемді өзгерту параметрін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Өлшемді таңдаңыз.

  Таңдау өлшемін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

  Қажетті өлшемді бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Суреттерді таңдаңыз.

  Select image(s) опциясын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

  Суреттерді бөлектеңіз және таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін W түймесін түртіңіз (бөлектелген суретті толық экранда көру үшін X түймесін басып тұрыңыз). Таңдалған суреттер 8 белгішесі арқылы белгіленеді. Таңдау аяқталған кезде J түймесін басыңыз. 1 : 1 (16×16) немесе 16 : 9 (24×14) кескін аумағы параметрінде түсірілген фотосуреттердің өлшемін өзгертуге болмайтынын ескеріңіз.

 4. Өлшемі өзгертілген көшірмелерді сақтаңыз.

  Растау диалогы көрсетіледі. Иә параметрін бөлектеп, өлшемі өзгертілген көшірмелерді сақтау үшін J түймесін басыңыз.

Өлшемі өзгертілген көшірмелерді қарау

Өлшемі өзгертілген көшірменің өлшемдеріне байланысты өлшемі өзгертілген көшірме көрсетілгенде ойнатуды масштабтау қол жетімді болмауы мүмкін.