Таңдалған фотосуреттің қиылған көшірмесін жасаңыз. Таңдалған фотосурет сары түспен көрсетілген таңдалған кесумен бірге көрсетіледі; төменде сипатталғандай қиылған көшірмені жасаңыз.

  • Кесудің өлшемін азайту үшін : W түймесін түртіңіз.
  • Кесудің өлшемін ұлғайту үшін : X түймесін түртіңіз.
  • Қию пішімін өзгерту үшін : Негізгі басқару дискін бұрыңыз.
  • Кесуді орналастыру үшін : мульти селекторды пайдаланыңыз.
  • Қиылған көшірмені жасау үшін : Ағымдағы қиылғанды бөлек файл ретінде сақтау үшін J түймесін басыңыз. Көшірме өлшемі қию өлшеміне және арақатынасына байланысты өзгереді және қию дисплейінде жоғарғы сол жақта көрсетіледі.

Қиылған көшірмелерді көру

Қиылған көшірменің өлшемдеріне байланысты көшірме көрсетілгенде ойнатуды масштабтау қол жетімді болмауы мүмкін.