Перифериялық бұрмалануы азайтылған көшірмелер жасаңыз. Камераға бұрмалауды автоматты түрде түзетуге мүмкіндік беру үшін Auto (Автоматты) опциясын таңдаңыз, содан кейін мульти селекторды пайдаланып дәл реттеулерді жасаңыз немесе бұрмалауды қолмен азайту үшін Manual опциясын таңдаңыз. Фотосуретке түсіру мәзіріндегі Автоматты бұрмалауды басқару опциясы арқылы түсірілген фотосуреттерде немесе бұрын Auto арқылы өңделген көшірмелерде Auto функциясы қолжетімсіз екенін және бұрмалауды басқару Manual көмегімен жасалған көшірмелерде қайта орындалмайтынын ескеріңіз. Бөшкенің бұрмалануын азайту үшін 2 түймесін, түйреуіш бұрмалануын азайту үшін 4 түймесін басыңыз (әсерді өңдеу дисплейінде алдын ала қарауға болады; бұрмалауды басқарудың көп мөлшері жиектердің көбірек кесілуіне әкелетінін ескеріңіз). Өңделген көшірмені сақтау үшін J түймесін басыңыз.