Įjunkite arba išjunkite vidinius arba išorinius mikrofonus arba sureguliuokite mikrofono jautrumą. Pasirinkite Automatinis, jei norite automatiškai reguliuoti jautrumą, arba Mikrofonas išjungtas, kad išjungtumėte garso įrašymą; norėdami rankiniu būdu pasirinkti mikrofono jautrumą, pasirinkite Rankinis ir pasirinkite jautrumą.

2 piktograma

Filmai, įrašyti išjungus mikrofoną, pasirinktą Mikrofono jautrumui , žymimi 2 piktograma.