Sukurkite apkarpytą pasirinktos nuotraukos kopiją. Pasirinkta nuotrauka rodoma su pasirinktu apkarpymu geltonai; sukurkite apkarpytą kopiją, kaip aprašyta toliau.

  • Norėdami sumažinti apkarpymo dydį : palieskite W
  • Norėdami padidinti apkarpymo dydį : palieskite X
  • Norėdami pakeisti apkarpymo formatą : pasukite pagrindinį komandų ratuką.
  • Apkarpymo padėtis : naudokite kryptinį valdiklį.
  • Norėdami sukurti apkarpytą kopiją : paspauskite J kad išsaugotumėte dabartinį apkarpymą kaip atskirą failą. Kopijos dydis priklauso nuo apkarpymo dydžio ir formato santykio ir rodomas viršutiniame kairiajame apkarpymo ekrano kampe.

Apkarpytų kopijų peržiūra

Atsižvelgiant į apkarpytos kopijos matmenis, atkūrimo priartinimas gali būti nepasiekiamas, kai rodoma kopija.